مقاله ها و پایان نامه ها

انتشار کتب شمادر کتاب فروشی های معتبر زنجیره ای جهانی

شماره کنترلی کتابخانه کنگره (LCCN)آسان نشر –برای نویسندگانی که کتاب های خود را توسط ناشر آمریکایی قرن برتر (Supreme Century) منتشر می نمایند، این امکان را فراهم نموده است که به سادگی نشر کتاب شان، شماره کنترلی کتابخانه کنگره را نیز برای آثار خود اخذ... ادامه متن

شماره کنترلی کتابخانه کنگره (LCCN)آسان نشر --برای نویسندگانی که کتاب های خود را توسط ناشر آمریکایی قرن برتر (Supreme Century) منتشر می نمایند، این امکان را فراهم نموده است که به سادگی نشر کتاب شان، شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله ها و پایان نامه ها

نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی

  به لحاظ اقتصادي تنها مزيتي که مي‎توان مطابق قواعد موجود، براي حق فسخ، متصور شد، جلوگيري از بروز خسارت يا افزايش خسارت است؛ ليکن در ساير موارد، نقشي در تحقق يا افزايش کارايي ندارد. در واقع مبناي حق فسخ مزبور، لاضرر است در حالي که در نظريات... ادامه متن

  به لحاظ اقتصادی تنها مزیتی که می‎توان مطابق قواعد موجود، برای حق فسخ، متصور شد، جلوگیری از بروز خسارت یا افزایش خسارت است؛ لیکن در سایر موارد، نقشی در تحقق یا افزایش کارایی ندارد. ادامه مطلب…

By 92, ago
6

3 (1299)

فصل چهاردهم متره و برآورد هزینه برای تعیین میزان بار مصرفی دو روش وجود دارد : روش اول جمع توانهای دستگاهها و توانهای لامپها می باشد. روش دوم روش وات بر متر مربع می باشد که در برآورد بار فضاهای مختلف مجتمع از استانداردهای معتبر موجود و نیز... ادامه متن

فصل چهاردهم متره و برآورد هزینه برای تعیین میزان بار مصرفی دو روش وجود دارد : روش اول جمع توانهای دستگاهها و توانهای لامپها می باشد. روش دوم روش وات بر متر مربع می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1298)

رويكردي اجتماعي به مطالعه ي ورزش نياز ورزش به پيوند با علوم اجتماعي گرايش فزاينده به ورزش باعث پيدايش مسائل و موضوعاتي شده است كه ذاتاً ماهيت اجتماعي دارند. از آن جا كه نيازهاي حقيقي مردم، در واقع از لابلاي شرايط اجتماعي و اقتصادي سرچشمه مي... ادامه متن

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1298)

رويكردي اجتماعي به مطالعه ي ورزش نياز ورزش به پيوند با علوم اجتماعي گرايش فزاينده به ورزش باعث پيدايش مسائل و موضوعاتي شده است كه ذاتاً ماهيت اجتماعي دارند. از آن جا كه نيازهاي حقيقي مردم، در واقع از لابلاي شرايط اجتماعي و اقتصادي سرچشمه مي... ادامه متن

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی ادامه مطلب…

By 92, ago
1

3 (1297)

مقدمه : در اين تحقيق مي خواهيم تلوزيون و تبليغات تلويزيوني را در چند منطقه از شهر تهران در بين بينندگان برنامه هاي تلوزيوني بررسي كنيم . تجريه و تحليل داده ها اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودار ما تشكيل شده است ابتدا جدول فراواني نمودار ما براي... ادامه متن

مقدمه : در این تحقیق می خواهیم تلوزیون و تبلیغات تلویزیونی را در چند منطقه از شهر تهران در بین بینندگان برنامه های تلوزیونی بررسی کنیم . تجریه و تحلیل داده ها این قسمت از ادامه مطلب…

By 92, ago
2

3 (1296)

2255520191770فصل اول 00فصل اول مقدمه: امروزه اهميت فرآيند مديريت بر كسي پوشيده نيست. كشورهاي صنعتي پيشرفته از دهها سال قبل به اين مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خويش را مديون بهبود شيوه هاي قبل مديريت مي دانند. در حاليكه كشورهاي در حال توسعه هنوز... ادامه متن

2255520191770فصل اول 00فصل اول مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های ادامه مطلب…

By 92, ago
2

3 (1296)

2255520191770فصل اول 00فصل اول مقدمه: امروزه اهميت فرآيند مديريت بر كسي پوشيده نيست. كشورهاي صنعتي پيشرفته از دهها سال قبل به اين مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خويش را مديون بهبود شيوه هاي قبل مديريت مي دانند. در حاليكه كشورهاي در حال توسعه هنوز... ادامه متن

2255520191770فصل اول 00فصل اول مقدمه: امروزه اهمیت فرآیند مدیریت بر کسی پوشیده نیست. کشورهای صنعتی پیشرفته از دهها سال قبل به این مقوله توجه داشته اند و عملاً توسعه خویش را مدیون بهبود شیوه های ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1295)

جداسازي مکانيکي اين بخش سه واحد عملياتي را در مورد جداسازي مکانيکي (فيزيکي) مواد تشکيل دهنده غذا شرح مي دهد: 1-سانتريفوژاسيون، جداسازي مايعات مخلوط نشدني، يا جامدات از مايعات بوسيله عملکرد نيروي سانتريفوژال 2-فيلتراسيون، جداسازي جامدات از... ادامه متن

جداسازی مکانیکی این بخش سه واحد عملیاتی را در مورد جداسازی مکانیکی (فیزیکی) مواد تشکیل دهنده غذا شرح می دهد: 1-سانتریفوژاسیون، جداسازی مایعات مخلوط نشدنی، یا جامدات از مایعات بوسیله عملکرد نیروی سانتریفوژال 2-فیلتراسیون، جداسازی ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1294)

مقدمه: علوم اسلامي را كه اكنون موضوع بحث است چند گونه مي توان تعريف كرد و بنا به هر تعريف ,موضوع فرق مي كند. علومي كه موضوع و مسائل آن علوم اصول يا فروع اسلام است و يا چيزهايي است كه اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات مي شود , يهني قرآن و سنت ,... ادامه متن

مقدمه: علوم اسلامی را که اکنون موضوع بحث است چند گونه می توان تعریف کرد و بنا به هر تعریف ,موضوع فرق می کند. علومی که موضوع و مسائل آن علوم اصول یا فروع اسلام ادامه مطلب…

By 92, ago
background