فرمت word : رشته علوم اجتماعی – جامعه شناسی : پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد درباره بررسی تغییرات فرهنگی

خـــــــــاروانـا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشگاه تهران

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

موضوع پایان نامه:

 

مطالعه تغییرات فرهنگی ناشی از ایجاد دانشگاه در روستا- شهر

خـــــــــاروانـا

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتر طالب

استاد مشاور : جناب آقای دکتر ناطق پور

نگارش :

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

با در نظر داشتن اهمیت مسأله ی فرهنگ، در این پژوهش تأکید بر اثرات فرهنگی بوده می باشد که با ورود دانشگاه در روستا شهر خاروانا به وجود آمده می باشد،  در این مطالعه آغاز این مسأله مطرح شده می باشد که  چرا خاروانا روستا شهرنامیده می گردد وچرا ورود دانشگاه به عنوان مسأله اصلی مورد توجه قرار گرفته می باشد، سپس برای شناخت بیشتر روستا شهر خاروانا با در نظر داشتن مدارک و منابع  موجود به تاریخچه و سایر ویژگی های آن تصریح شده می باشد ،و نظریه ی اینگلهارت به عنوان چهار چوب نظری انتخاب گردیده و پس از آن به تعاریفی از فرهنگ تصریح کرده  ودر ادبیات موضوع ، به  نظریه های مرتبط با فرهنگ  و توجه آنها به فرهنگ  و همچنین نظریات نوسازی مرتبط با اشاعه ی فرهنگی  و نقدهایی که بر این نظریات وارد می باشد پرداخته شده می باشد. در ادامه به پیشینه ی مطالعات در ارتباط با تغییرات فرهنگی در ایران تصریح شده می باشد . در فصل سوم نیز به ارائه ی روش پژوهش پرداخته شده ،که با در نظر داشتن عمقی و مهم بودن موضوع فرهنگ و تغییرات فرهنگی از روش کیفی،  با بهره گیری از تکنیک  گروه متمرکز،  بهره گیری گردید که در آن جامعه ی مورد پژوهش به  شش گروه که نماینده جامعه ی موردبررسی هستند تقسیم شده وسؤالاتی برای همه ی گروهها ( مصاحبه به صورت گروهی )مطرح گردید  ضمن اینکه برای رسیدن به اهداف پژوهش و مطالعه قضایای پژوهش بر دو سؤال اساسی که جامعتر از همه ی سؤالات بودند تأکید شده می باشد . مهمترین نتایج این  مطالعه عبارتند از:

 • بین موقعیت اجتماعی افراد و پذیرش تغییرات ارتباط هست .
 • بین میزان  تحصیلات و پذیرش فرهنگ جدید ارتباط هست .
 • مصرف گرایی و فردگرایی در جامعه ی مورد نظر افزایش یافته می باشد .
 • انتظارات مردم از دولت افزایش یافته می باشد .
 • مشارکت سنتی مردم کاهش یافته می باشد .در حالیکه نوع جدیدی از مشارکت در جهت دستیابی روستا شهر به توسعه به وجود آمده می باشد.
 • ناهنجاریهایی با نوع متفاوت در جامعه ی مورد مطالعه شکل گرفته می باشد .
 • با در نظر داشتن نتایج به دست آمده چه در ارتباط با روش پژوهش و چه مسائل و مشکلاتی که مربوط به این روستاست راهکارهایی ارائه شده می باشد.

علاوه بر موارد یاد شده به نتیجه گیریهایی در ارتباط با نظریه ی اینگلهارت و نتایج به دست آمده از مطالعه جامعه ی مورد نظر پرداخته شده می باشد.

مقدمه

بحث تغییر و تحولات از مهمترین بحث هایی می باشد که امروزه در جامعه شناسی و سایر علوم به عنوان بحثی اساسی مورد توجه قرار می گیرد با در نظر داشتن سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی و بالا رفتن سرعت نوآوری در بسیاری از امور بحث تغییر و تطبیق و یا نوآوری از مهمترین مباحث به شمار می آید.

ارزشهای فرهنگی نیز به عنوان یکی از عوامل تغییر یا عاملی می باشد که پیش روی تغییر مقاومت می کنند. هرچند که نباید این عامل را  به عنوان تنها عامل مؤثر،  مورد مطالعه قرار داد، و سایر عوامل را صرف نظر کرد .

دگرگونیهای اجتماعی وبه ویژه،  فرهنگی که در این مطالعه  مورد توجه قرار گرفته اند می توانند از عوامل بسیاری، مانند تبدیل شدن یک روستا به شهر که در جامعه ی مورد مطالعه تحقق پذیرفته می باشد و یا ورود تکنولوژی پیشرفته ی ارتباطات و… ناشی شوند.اما آن چیز که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته  ورود دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی جدید  در روستا شهر خاروانا می باشد.  مقصود از دانشگاه در اینجا علاوه بر مرکز علمی، ورود افرادی می باشد که در این مرکز از نقاط مختلف کشور گرد آمده اند و به تحصیل می پردازند اما این افراد کنش هایی نیز با مردم روستا شهر مورد مطالعه دارند در طرح مسأله ی پژوهش به صورت کامل در مورد روستا، شهر و روستا شهر و سایر مواردی که در اینجا توضیح داده شده مطالبی آورده شده می باشد.  با در نظر داشتن تمام مسائلی که عنوان گردید هدف این مطالعه، تغییرات فرهنگی می باشد که ایجاد دانشگاه به عنوان عاملی نوسبب آن شده می باشد.

 

 

طرح مسأله

جوامع انسانی هیچگاه ایستایی کامل را تجربه نکرده اند و اگر چنین به نظر می رسد که بعضی از جوامع دچار ایستایی بوده اند به این دلیل می باشد که تغییرات در این جوامع آنقدر به آرامی و به تدریج رخ داده که برای کسی قابل رؤیت نبوده می باشد. اما جهان امروز به سرعت در حال تغییر می باشد، اگر در گذشته فرهنگها توانایی تطبیق و یا اصلاح عناصر جدید را در درون خود داشتند، در جوامع امروزی کنترل تغییرات، مسأله ی عمده را تشکیل می دهند .

بانیان و پیشکسوتان علوم اجتماعی یا کلاسیک های جامعه شناسی در قالب حوزه ی مطالعاتی خود در سطحی کلان مباحثی را زیرا تکامل،  تغییر و توسعه ی جوامع و یا به تعبیری گذار تاریخی جوامع و چگونگی این گذار و حرکت آن را محور بحث و مورد کنکاش قرار داده اند . به تعبیر باتامور،  جامعه شناسی از آغاز با فلسفه ی تاریخ و با تعبیر هایی که از تغییرات سریع و شدید جوامع اروپایی در قرن هجدهم و نوزدهم به اقدام آمد ارتباط نزدیک داشت. مورخان همه علاقمند بودند انقلابهای سیاسی و اجتماعی عصر خود را در چهارچوب نظریه ی عمومی تاریخ تبیین و تفسیر کنند .

تأثیر عمیق این توجه را می توان در آثار نخستین جامعه شناسان نظیر کنت، مارکس، دورکیم و ماکس وبر نظاره نمود. ( ازکیا ؛ 1379 ، 69 )

در کشور ما گسترش روزا فزون فرآورده های نوسازی که در عرصه ی اقتصادی بیشتر نمایان شده می باشد تغییراتی در ارزشها و هنجارها و شیوه ی زندگی مردم ایجاد نمود .  همین مسأله دغدغه هایی را برای صاحبنظران ما به وجود آورده بعضی نسبت به این تغییرات خوش بین هستند(طرفدار نظر یه های نوسازی نوسازی که توسعه ی اقتصادی را مهم تلقی می کنند) و آن را در راستای فرهنگ ، یا هنجارها و ارزشهای گذشته می دانند و پیش روی بعضی نسبت به اینگونه دگرگونی بدبین هستند( طرفداران نظریه های توسعه ی پایدار) و عقیده دارند که این تغییرات در راستای فرهنگ گذشته نمی باشد ، بلکه گسستی در ارزشها و هنجارهای گذشته هست .

دگرگونی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و … رخ می دهد . آن چیز که در اینجا به آن پرداخته می گردد مسأله ی دگرگونی در بعد فرهنگی می باشد. پس شناخت این دگرگونی و اینکه چه عواملی سبب این دگرگونی می گردد یا آن را تسریع می کنند و همچنین جهت و سمت و سوی این دگرگونی، مانند مسائلی می باشد که در این پژوهش  مورد توجه قرار گرفته می باشد.

حفظ و تغییر فرهنگ دغدغه ی همیشگی بشر و جوامع انسانی بوده می باشد ،  نیاز به پیوستگی و همبستگی طولی و عرضی با گذشته های تاریخی اجتماعی خویش با دیگر اعضای جامعه گرایش را به سوی اتخاذ سیاستهایی در جهت حفظ و ثبات در اجزای کلیت فرهنگ سوق داده می باشد و از سوی دیگر، ضرورت و نیاز به انطباق با محیط پیرامونی در بعضی از جوامع چنان سرعت گرفت که پیوستگی و همبستگی با گذشتگان و دیگر اعضای جامعه دچار مخاطره ی جدی گردید .

 چرا به فرهنگ می پردازیم ؟ دلیل اهمیت فرهنگ این می باشد که (( فرهنگ به مثابه وسیله ای کارساز و پویاست که می تواند محیط اجتماعی را با آن چیز که در پیرامون آن می باشد سازگار نماید . از این رو فرهنگ با برخورداری از چنین نیرویی می تواند بر طریقه تحول و دگرگونی اجتماعی اثر بگذارد )).( اینگلهارت ؛ 1373 ،15 )

دگرگونی فرهنگی امری تدریجی می باشد،  و یک شبه رخ نمی دهد.  علل دگرگونی فرهنگها در این می باشد که هر فرهنگ، رهیافت مردم را در تطابق با محیط نشان می دهد. به گونه کلی در بلند مدت این رهیافتها به دگرگونی های اقتصادی تکنولوژیکی و سیاسی پاسخ می دهند، هر چند فرهنگها در پاسخ به دگرگونی های محیط اقتصادی ، اجتماعی سیاسی و تکنولوژیک تغییرمی کنند، اما به نوبه ی خود نیز به محیط می سازند. پس فرهنگ، عنصر علی ضروری می باشد که به شکل گیری جامعه کمک می کند، فرهنگ، ثابت نیست .

 ( اینگلهارت ؛ 1373 ،15 )

 مکانهای متفاوت به یک میزان تحت تأثیر و در معرض دگرگونی نیستند. (( نقاط شهری  معمولاً ارتباط و آشنایی فراوانی با ارزشهای مادی جدید و نظایر آنها دارند،  به بیانی دیگر نقاط شهری به خاطر ویژگیهای مربوط به پویایی خود به عنوان جامعه ای باز،  همواره شاهد تحولات ارزشی فرهنگی و دگرگونی در نظام هنجاری خود می باشند،  از این رو نظاره کردن ارزشهای فرهنگی جدید در نقاط شهری از دیدگاه جامعه شناسان شهری جریانی عادی می باشد.یعنی در نقاط شهری نمی توان انتظار ایستایی فرهنگی را داشت)). ( شفیعی ؛ 1380 ، 20 )

اما در ارتباط با روستا و تغییرات فرهنگی نظریات مختلفی را اظهار می کنند. عده ای از  نظریه پردازان روستایی، روستا را محیطی ایستا می دانند که تغییر را بایستی از بیرون وارد نمود. نظریه پردازان نوسازی از این دسته هستند.اما مطابق با نظریات توسعه ی پایدار روستا محیطی ایستا نیست وباید آن را به صورت یکپارچه و چند بعدی مورد مطالعه قرار داد. آن چیز که پژوهش قصد مطالعه آن را دارد، تغییرات فرهنگی می باشد که با ایجاد دانشگاه درمرکز بخش خاروانا که در استان آذربایجان شرقی و در شهرستان ورزقان واقع شده می باشد، رخ می دهد.

در اینجا می توان مطالعه نمود که عامل بیرونی و وارداتی چه تأثیراتی می تواند بر فرهنگ داشته باشد؟ اگر تأثیراتی در حوزه ی فرهنگ دارد عمق آن چقدر می باشد و تا چه حدی به تغییر می انجامد ؟

چه عاملی سبب پذیرش ایجاد دانشگاه در این روستا شده می باشد؟آیا ایجاد دانشگاه و گسترش آن عامل توسعه به حساب می آید؟ یا اینکه ضد توسعه می باشد ونتایج مخرب زیادی را در پی دارد.مشارکت مردم در ایجاد و ماندگاری آن تا چه حد می باشد؟

روستای خاروانا که در استان آذربایجان شرقی واقع می باشد  در سال 1380 به مرکز بخش تبدیل گردید و عنوان شهر رابه خود اختصاص داد و دارای شهرداری گردید .

اما با در نظر داشتن تعاریفی که از شهر و روستا می گردد و معیاری برای فرق شهر از روستاست نمی توان خاروانا را در قالب هیچ کدام از این دو تعریف قرار داد .در زیر به تعاریفی استناد می شودکه در ارتباط با روستا و شهر هست تا به یک نتیجه ی کلی در ارتباط با روستا و یا شهر بودن خاروانا رسید :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در سرشماریهای 1365 و 1375 کلیه ی نقاطی را که دارای شهرداری بوده اند شهر محسوب شده اند ( بدون در نظر گرفتن تعداد جمعیت آنها) در سرشماریهای قبلی داشتن 5 هزار نفر جمعیت ملاک تعریف بوده می باشد.

 (نقدی ; 1375، 18-19)

دکتر صدیق نیز مجموعه ی تعاریف شهر را در چهار دسته تقسیم بندی نموده می باشد :

 1. تعاریف دموگرافیک که، اساساً شهر را بر مبنای اندازه ی جمعیت و تراکم آن تعریف می کنند.
 2. تعاریف نهادی، جوامعی را شهر می نامند که دارای نهادهای اجتماعی خاصی باشند .
 3. تعاریف فرهنگی که وجوه فرهنگی خاصی را نشانه ی شهریت می دانند. مثلاً گروهی از روشنفکران یا هنرمندان.
 4. تعاریف رفتاری، شیوه های رفتاری معین و مجزایی را خاص شهریان می دانند ( مثلاً شیوه ی کنش متقابل اجتماعی غیر عاطفی ) شهر جایی می باشد که جمعیت نسبتاً زیاد و متراکم دارد و هر جامعه ای که به لحاظ جمعیتی بزرگ و انبوه باشد جامعه ی شهری می باشد .( صدیق سروستانی ؛ 1369 ،199)

به علاوه معیارها، معیارهای دیگری نیز برای تعریف شهر هست :

 • یکی از رایج ترین تعاریف مربوط به شهر، تعریف شهر بر اساس اندازه می باشد. بر این اساس کشورهای مختلف معیارهای گوناگونی را جهت تمیز نقاط شهری از سایر نواحی به کار می گیرند. ( همچنان که در کشور ما تا این اواخر داشتن 5000 نفر جمعیت برای وزارت کشور و سایر سازمانها ملاک شهر بود .( نقدی ؛ 1382 ، 20 )
 • معیار دوم انبوهی ( تراکم ) جمعیت می باشد. در اینجا تعداد جمعیت به عرصه ی سکونت بر اساس کیلومتر مربع یا هکتار تقسیم می گردد که خود به دو نوع تراکم حسابی و تراکم زیستی محاسبه می گردد.
 • معیار سوم تعریف شهر بر اساس نوع معیشت و اشتغال ساکنین آن . بر این مبنا جایی که شغل اکثریت آن غیر کشاورزی ( صنعت ، خدمات و … ) باشد شهر تعریف می گردد .
 • و اما مهمترین معیار ، از نظر جامعه شناسان گمنامی می باشد . در این نگاه شهر جایی تعریف می گردد که افراد و ساکنین آن همدیگر را به راحتی نشناسند. البته گمنامی خود تا حدودی تحت تأثیر معیار اندازه و تراکم می باشد بعضی عقیده دارند که شهر به همین دلیل بستر مناسب تری برای انحراف از هنجارهای اجتماعی و بروز رفتارهای آسیب شناختی و در عین حال بستری برای شکست هنجارهای کهنه شده و بدعت های جدید می باشد . ( نقدی ، 1382 ،21 )

پیش از پرداختن به اختلافات بین شهرو روستا آغاز به چند تعریف از شهر و روستا تصریح می گردد :

 • شهر: منطقه ی جغرافیایی می باشد که دارای جمعیت مشخص بوده و تراکم جمعیت در آن وجود داشته باشد و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند و نیز دارای شهرداری باشد . نقاط شهری معمولاً ارتباط وآشنایی فراوانی را با ارزشهای مادی جدید ، شیوه های جدید زندگی و نظایر آنها دارند . به بیانی دیگر نقاط شهری به خاطر ویژگیهای مربوط به پویایی خود به عنوان جامعه ای باز ، همواره شاهد تحولات ارزشی ، فرهنگی و دگرگونی در نظام هنجاری خود می باشد . ازاین رو نظاره کردن ارزشهای فرهنگی جدید در نقاط شهری از دیدگاه جامعه شناسان شهری جریانی عادی می باشد . یعنی در نقاط شهری نمی توان انتظار ایستایی فرهنگی را داشت .( شیخی ؛ 1380 ، 36 -20 ).
 • تعریف روستا: یک واحد همگن طبیعی، اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی که از یک مرکز جمعیت و محل کار و سکونت با حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا عرفی مستقل تشکیل می گردد و اکثریت ساکنان شاغل همیشگی آن به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به یکی از فعالیتهای اصلی زراعی ، دامداری ، باغداری ، صیادی ، صنایع روستایی و یا ترکیبی از اینها اشتغال دارند و از آن ارتزاق می نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیقی بین اعضای جامعه ی آن مستقر می باشد. از خصوصیات عمده ی روستا وابسته بودن آن به زمین می باشد .

( رضوانی ؛ 1374 ،16 )

 • در تعریف دیگری از روستا، آن را سرزمینی تعریف می کنند که تراکم کم جمعیت مشخصه ی اصلی آن می باشد و کشاورزی آن مهم می باشد . یا روستا ،زیستگاه جماعتی از مردم در خارج از محدوده ی شهرهاست که با مشخصات جمعیتی معین ، و به عنوان جامعه ای مستقل و دارای هویت خاص فرهنگی ، اقلیمی ، جغرافیایی ، اقتصادی و با اتکا بر نظامهای رهبری و مدیریت محلی خود عرصه ی فعالیت های کشاورزی می باشد .( حسینی ابری ؛ 1380 ، 4 )

دربیان اختلافات بین شهر و روستا نیز  اندیشمندان نظرات بسیاری ارائه کرده اند که در اینجا به چند نمونه تصریح می کنیم :

به عقیده ی دکتر محسنی اولین و آشکارترین اختلاف مربوط به جنبه ی جغرافیایی شهر می باشد که به کلی با ده متفاوت می باشد .

 • شهر فضایی متراکم می باشد که تراکم جمعیت در ارتباط با فضای احاطه کننده ی آن نسبتاً زیاد می باشد . جامعه ی شهری عملاًفاقد فعالیت های کشاورزی می باشد. اختلاف اساسی دیگر میان شهر و ده مربوط می گردد به ساخت شغلی جمعیت آنها .( محسنی ؛ 1369 ،376)
 • شاید بتوان گفت که فعالیت های اقتصادی مردم و نحوه ی توزیع این فعالیتها در بخش های سه گانه ی اقتصادی ، میزان سواد، تجهیزات درمانی، آموزشی و رفاهی، شرایط زندگی و سطح درآمد، چگونگی مشارکت زنان در امور خارج از منزل از عواملی هستند که بهتر می باشد در تشخیص روستا و شهر مورد عنایت قرار گرفته و در جداسازی شهر از روستا مؤثر واقع گردیده اند. ( نقدی ؛ 1382 ،19)[1]

و در تفاوت شهر و روستا بعضی از اندیشمندان به این نکات توجه می کنند:

الف قدرت ارزشهای سنتی:

این ارزشها به منزله ی یک حاکم در روستا حکمفرمایی می کنند .

ب ارتباطات و تماسهای اولیه :

در روستا ارتباطات چهره به چهره می باشد ، در شهر غیر مستقیم و رسمی و ثانویه می باشد.

ج سادگی و یکنواختی زندگی :

یعنی اینها حداقل تغییرات را تجربه می کنند،  و به دست آوردن مقام و جاه طلبی در نواحی روستایی کمتر به چشم می خورد . سطح زندگی شاهد تغییرات سریع نبوده و به کندی تغییر می یابد .

د تخصص گرایی :

تولیدات در نقاط شهری بر اساس تخصص و در قالب تخصص انجام می شود. در حالی که فعالیت و تخصص مسلط در جامعه روستایی کشاورزی می باشد. شهرنشینان وابستگی های مختلف سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و … را دارند در حالیکه روستائیان به ندرت وابستگی های سازمانی و صنفی دارند .

ه- استقرار و جایگزینی درست افراد :

با رقابت در نقاط شهری، افراد عموماً در منصبها و مشاغل خود استقرار می یابند. در حالیکه در نقاط روستایی چنین فرصت و امکانی کمتر هست .

و تحرک اجتماعی :

جامعه ی شهری نیاز به تحرک دارد و آن را تقویت می کند. در این جوامع بیشتر تأکید بر اکتساب می باشد تا انتساب . پویایی و حرکت لازمه ی تداوم حیات جوامع شهری می باشد .

ز محدوده های تخصصی :

هر منطقه را به فعالیتی اختصاص می دهد .

 ح موقعیت زنان:

 مقصود از موقعیت زنان ،فعالیت زنان شهری در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی  می باشد.اما در ارتباط با زنان روستایی فعالیت زنان روستایی در مزارع موجب به دست آوردن درآمد نمی گردد.

ط تضاد در تفاوت بین خصلتها :

روستائیان تحمل کمتری در برابر اعتقادات جدید دارند. اما شهرنشینان خودشان را با شرایط و اعتقادات جدید وفق می دهند.( زرنقی ؛ 1382 ، 27-28 -29 )

با این تفاسیر در مورد خاروانا بایستی گفت که ، خاروانا روستا شهری دارای 2500 نفر جمعیت می باشد اکثر ساکنین آن به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و کارمندان شاغل در اداراتی مانند بخشداری و شهرداری و … بیشتر غیر بومی هستند و انجام کارهای تخصصی با غیر بومیان می باشد که از خارج از روستا آمده اند و صنعت و خدمات در این روستا نقشی ندارد با در نظر داشتن اینکه این روستا سرشار از معادنی می باشد که در صورت بهره برداری و بهره گیری از آن می تواند تأثیر مهمی در ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان و پدیدار شدن شاخه ی جدیدی از اشتغال و سبک زندگی برای ساکنان منطقه باشد، روابط حاکم بر افراد روستا غالباً از نوع روابط اولیه (چهره به چهره ) می باشد و ساکنان آن همدیگر را می شناسند و  علاوه بر مطالب گفته شده مشارکت زنان در عرصه جامعه ی مورد مطالعه در حداقل ممکن می باشد.

مطابق با آن چیز که دربالا به ان تصریح گردید  چه نامی برای منطقه ی مورد مطالعه برازنده تر می باشد ؟

این منطقه  از نظر تسهیلات رفاهی مانند مسافرخانه، رستوران و … برای ارائه ی خدمات به میهمانان غیر بومی در مضیقه می باشد و همچنین دارای جاده ای نامناسب و پر از پیچ های متعدد می باشد که فقط افرادی که در اینجا ساکن هستند و یا بنا به اقتضای شغلشان در آن رفت و آمد می کنند به آن آشنا هستند .

اما واژه ای ما بین روستا و شهرنیز هست که آن روستا شهر می باشد در اینجا به این موضوع پرداخته می گردد که آیا می توان منطقه ی مورد مطالعه ما را روستا شهر نامید ؟

در این ارتباط بعضی از صاحبنظران، معیارهای جمعیتی، بعضی دیگر معیارهای کارکردی و بعضی نیز امکانات و خدمات سکونتگاهها را مبنای تعریف خود قرار داده اند. اما در میان تعاریف مختلف از روستا شهرها بیشتر صاحبنظران ملاک جمعیتی سکونتگاهها را مد نظر قرار داده اند .

جان فرید من[2] و مایک داگلاس[3] به عنوان نخستین صاحبنظران تئوری روستا شهر، روستا شهر را شهری با 10 تا 50 هزار نفر جمعیت می دانند. و با در نظر داشتن تأثیر و کارکرد روستا شهر و ناحیه ی اطراف آن به تعریف ناحیه ی روستا شهر می پردازند .( فریدمن و داگلاس ؛ 1975 ، 62 )

همچنین نظریان ،با ملاک قرار دادن میزان جمعیت 25000 نفر، معتقد به فرق بین شهرهای کوچک و روستا شهر بوده و اظهار می دارد که طبق سرشماری سال 1365 تعداد 333 روستا شهر کمتر از 25000 نفر در ایران وجود داشته می باشد.( نظریان ؛1379 ، 159 )

علاوه بر معیار جمعیت بعضی دیگر از محققان ضمن در نظر داشتن ملاک میزان جمعیت معیار کارکردی سکونتگاهها را در نظر گرفته و با توجه به نوع فعالیت شاغلان سکونتگاهها ، روستا شهرها را به بیانی تعریف کرده اند . این عده از محققان بر کارکرد کشاورزی روستا شهرها تأکید می کنند و عقیده دارند روستا شهرها  (urban village) یا (rurban) تأثیر خدماتی، کشاورزی دارند و به جای واژه ی (agropolice) این واژه ها را به کار می برند.( جاسبرینگ ؛ 1932 ، 512 ).

سعیدی اصطلاح روستا شهررا برای توصیف شرایط بسیاری از شهرهای کشورهای جنوب در سالهای اخیرمناسب می داندوبه نظر وی ، وا ژه ی urban(شهری ) و rural(روستایی)  به صورت rurban رواج یافته می باشد این اصطلاح از  دو صفت انگلیسی که در بالا به آن تصریح گردید  ساخته شده  و عبارت می باشد از ترکیب و ادغام ساختارهای اجتماعی شهری و روستایی در حاشیه ی مراکز شهری.

( سعیدی ؛ 1377 ، 124 125 )

علی اکبری روستا شهر را یک مجموعه ی زیستی مستقل و منفصل از مادر شهر اصلی می داند که شامل ساخت و سازهای نسبتاً سازمان یافته ای می باشد که در محدوده ی یک روستا انجام می گیرد و به آن ماهیت شبه شهری می بخشد . اینگونه سکونتگاهها از ویژگیهای صرفاً روستائی شان فاصله گرفته و با این حال موقعیت شهری هم نیافته اند و مراحل گذار شهری را سپری می کنند، به این دلیل بعضی از عناصر و خصوصیات روستایی همچنان در آنها دیده می گردد .روستا شهر،  در نامگذاری و تعریف این تیپ شهری به کار می رود، که بیانگر (village city) می باشد. درایران در مواردی واژه ی روستاشهر شهری گرایی یا نفوذ فرهنگ و عناصر شهری در نواحی روستایی می باشد.( علی اکبری ؛ 1383 ، 209 -210 )

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رضوانی، واژه ی روستا شهر را با شهرهای کشاورزی یکی می داند  و معتقد می باشد که ((روستا شهر یا شهرهای کشاورزی روستاهای بزرگ و پرجمعیتی هستند که در آنها چشم اندازهای شهری و روستایی با هم ادغام شده اند و فعالیت اقتصادی غالب بر این روستا ها امکان دارد که فعالیت کشاورزی باشد اما فعالیتهای خدماتی و گاهی صنعتی نیز در آنها رواج دارد.همچنین ساختار اجتماعی، فرهنگی و کالبدی این روستا ها به شهر شباهت دارد. این قبیل روستا ها را که ترکیبی از چشم اندازهای فیزیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهر و روستا در آنها دیده می گردد را می توان روستا شهر نامید)).( رضوانی ؛ 1377 ،142 )

در واقع با تکیه بر نظریاتی که اظهار گردید در ایران دو نوع روستا شهر هست :1 روستا شهر هایی که در اثر نفوذ فر هنگ شهری گرایی به وجود آمده اند.2 شهر های کشاورزیکه در آنها چشم اندازهای روستایی و شهری ادغام شده اند.

 چرا خاروانا را می توان روستا شهر نامید؟

در ارتباط با خاروانا بایستی  گفت که  دامداران این منطقه  ( کسانی که دارای گوسفندان زیادی هستند) در تابستان به ییلاق کوچ می کنند و در فصول سرد سال به روستا و  به خانه های خویش مراجعت می کنند و برای تغذیه ی دامهای خود از علوفه ی خشکی که در تابستان کشت کرده اند بهره گیری می کنند.زبان ساکنین این روستا شهر مانند ساکنین سایر نقاط آذربایجان شرقی ترکی می باشد و مذهب آنان نیز شیعه می باشد. از نظر جمعیتی هم دارای رشد منفی و مهاجر فرستی بالایی هستند. از نظر سطح سواد نیز تحصیلات در دوره ی دبیرستان به خصوص برای دختران پایین می باشد . و مشارکت زنان در اداره ی امور روستا به صفر می رسد با ایجاد شهرداری در این روستا شهر تغییراتی از نظر کالبدی به وجود آمده می باشد البته قبل از ایجاد شهرداری به علت اجرای طرح هادی در روستا تغییراتی کالبدی به وجو آمده بود که ازجمله ی آنها کشیدن خیابان بود که سبب تغییراتی در کالبد روستا گردید بدین نحوکه قسمتی از قبرستان روستا و یا خانه های ساکنین را ویران نمود و ساکنین نیز به اجبار به قسمت پایین ده که مناطق اداری در آن وجود دارند رفتند و در آنجامنازل مسکونی خود را احداث کردند .

مسأله ی اصلی پژوهش

با اینکه تغییراتی که به آنها تصریح گردید اهمیت خود را دارا هستند، اما آن چیز که مهم می باشد تغییراتی می باشد که به علت ایجاد دانشگاه در این روستا شهر در حال وقوع می باشد تغییراتی که از دید انسانهایی که در آن محیط زندگی می کنند شاید پنهان بماند اما این تغییرات رخ می دهند و در ارزشها، فرهنگ وسبک زندگی و پوشش مردم تأثیرات خود را دارند.

دانشگاه آزاد اسلامی خاروانا در سال 1383 در لوای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان کار خود را آغاز نمود ناگفته نماند که احداث دانشگاه به خواست مردم و با تصمیم گیری خارواناییهای مقیم شهر تهران که در حسینیه ی امام موسی ابن جعفر در مراسم گوناگون با هم گردهمایی و مشارکت دارند و با کمک مالی این افراد( حدوداً 400 نفر از مهاجرین این روستا شهر می باشند که به گونه دائم در تهران زندگی می کنند و هر کدام متناسب با درآمد خود به احداث دانشگاه کمک مالی کردند) که حدود 300 میلیون ریال می باشد، صورت گرفت، علت این امر هم شاید این موضوع باشد که این افراد که خود در مرکز زندگی می کنند و طرز فکری متفاوتی رادارند احداث دانشگاه را توجه بیشتر به این منطقه ی تاریخی و پیشرفت و توسعه ی آن قلمداد کرده اند و یکی از ملزومات رسیدن به توسعه در این روستا شهر را ایجاد دانشگاه دانستند. یعنی این طرح می تواند توسعه زا باشد.اجرای این برنامه در این روستا شهر دارای نتایجی بوده می باشد که محقق را بر آن داشت تا به مطالعه آن بپردازد و از طریق این جامعه ی کوچک به چگونگی به وجود آمدن تغییرات در یک جامعه و علت های آن پی ببرد وبه این مسأله بپردازد  که طرحی با اهداف مشخص پس از اجرا در یک روستا شهر چه پیامدهایی را می تواند در پی داشته باشد در مورد این روستا شهر نیز بیطرفانه به مطالعه این تغییرات که در ادامه ی بحث به بخشی از آنها که رخ داده می باشد و یا در حال رخ دادن می باشد پرداخته خواهد گردید.

 در سال 1383 تعداد دانشجویان پذیرفته شده 130 نفر و در مقطع کاردانی و صرفاً  حسابداری و عمران و کامپیوتر و زبان انگلیسی بوده می باشد. به دلیل محدود بودن خوابگاه، دانشجویان پسر به اجاره کردن خانه های ساکنین اقدام کردند . این دانشجویان از شهرهای مختلف کشور برای مثال تهران، رشت، شیراز، شبستر و … پذیرفته شدند و از نظر زبان و فرهنگ، کاملاً  با این مردم متفاوت می باشند. و این روستا شهر با در نظر داشتن افزوده شدن این تعداد با مسأله ی اجاره نشینی و بالا رفتن قیمت اجاره ها و منازل روبروشدکه البته این تغییری مادی و قابل رؤیت می باشد. در سال 1384این تعداد به 159 نفر افزایش می یابند.در سال 1385 به دلیل کمبود بعضی از امکانات دانشگاه در جوابگو بودن به نیاز دانشجویان پذیرش صورت نگرفته می باشد ، اما در سال 1386 دوباره دانشگاه پذیرش خواهد داشت.

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید در یک روستا شهر که جمعیت کمی دارد این افزایش  با در نظر داشتن جمعیت اندک این روستا شهرنقش بسیار مهمی در حیات اقتصادی و فرهنگی آن اعمال می کند .و تعاملات جدیدی که پیش از این سابقه نداشته می باشد دیده می گردد که نوع آن از جنس تعاملات رویاروی و افراد آشنا نمی باشد، روستایی که تا پیش از این همه همدیگر را می شناختند و دارای روابط چهره به چهره بودند و کنترل اجتماعی شدیدی بر آن حاکم بود.

در ادامه جدولی ارائه می گردد که در آن تعداد دانشجویان و رشته ها ی آنها و شهر هایی که ساکن آن بوده اند بر حسب سال ورود آورده شده می باشد .

تقسیم بندی تعداد ورودی دانشجویان برحسب سال ، جنس، شهر ، رشته تحصیلی

سال تعداد زن مرد   شهر رشته تحصیلی
1383 130 6 124 تهران ، رشت ، شیراز، شبستر، قم ، تبریز کامپیوتر، حسابداری ، زبان انگلیسی، عمران
1384 29 8 21 علمدار ، ورزقان ، خاروانا ، جلفا حسابداری ، زبان انگلیسی
1385 0 0 0 ___ ___
جمع کل 159 14 145  

( امور دانشجویی دانشگاه خاروانا ، 1385)

 

همچنین اساتید این دانشگاه  نیز از شهرهای تبریز، مرند و شبستر برای تدریس به خاروانا می آیند که در کل تعداد آنها 21 نفر می باشد ، برای رفت و آمد اساتید نیز دانشگاه سرویس ایاب و ذهاب در نظر گرفته می باشد.

کارمندان دانشگاه نیز 6 نفر هستند که 3 نفر از آنها از خاروانا می باشند و 3 نفر دیگر نیز ازساکنان شهرهای اطراف خاروانا هستند. رئیس دانشگاه نیز از شهر مرند می باشد که نزدیک خاروانا می باشد.

  اما با ورود این افراد، گاه بین این افراد و بومیان تعارضاتی به وجود آمد که به دلیل بینش متفاوت آنها (روستائیان و دانشجویان )در برخورد با مسائل مختلف امری اجتناب ناپذیر می باشد برای مثال کشمکشهایی که در انتخابات ریاست جمهوری میان مردم و دانشجویان به وجود آمد. و یا طرز پوشش و آرایش موی سر که آنها بر طبق باورهای خود دارای سبک خاصی هستند که بعضاً برای اهالی تعجب برانگیز و خلاف ارزشهاست که از جانب قشر جوان روستاشهر قابل تقلید و مطلوب می باشد اما سایر اقشار آن را مذموم به شمار می آورند. و گاه با بی اعتنایی و اعتراض مواجه می گردد.اینکه چه کسانی به این ارزشهای جدید اعتراض می کنند، نوآوران و آنان که سبک هایی مطابق با ارزشهای خود در مقابله با این تعارضات به وجود می آورند و این تغییر چه سمت و سویی خواهد داشت و آیا سبب اضمحلال فرهنگی و آسیب های فرهنگی خواهد گردید و یا ناهنجاری ها و آنومی هایی، از جنسی دیگر و غیر قابل باور مردم به وجود خواهد آورد و پیامد آنها چه خواهد بود خود جای بحث و مطالعه فراوان دارد.

در واقع می توان به تأثیرات متفاوتی که احداث دانشگاه بر روی گروههای مختلف سنی در این روستا داشته می باشد پرداخت و اینکه چه کسانی به گونه مستقیم با دانشجویان ارتباط دارند و چه گروههای سنی تمایل یه نزدیکی و الگو برداری از آنان دارند و آیا این الگو برداری فقط در زمینه ی مسائل ظاهری ، مثل نوع لباس و آرایش مو و… می باشد که گاهاً  بعضی از آنها مذموم شمرده می گردد و یا اینکه در ارتباط با ادامه ی تحصیل و تغییر دیدگاهها در ارتباط با تحصیلات عالیه نیز می باشد. در ارتباط با سنین بالاتر نیز همینطور، آیا آنها خود را در معرض این ارتباطات و همکاریها قرار می دهند و یا اینکه با این افراد به عنوان بیگانگان و کسانی که ثبات و امنیت خاطر در زندگی آنها را تهدید می کند برخورد می کنند . علاوه بر گروههای سنی مختلف بایستی دید که کدام یک از دو گروه زنان و مردان بیشتر در این ارتباط حضور دارند و کدامیک بیشتر تحت تأثیر این ارتباط قرار دارند ؟ از دید کدامیک از آنها رفتار و سبک زندگی دانشجویان قابل پذیرش می باشد ؟

گروههای شغلی مختلف را نیز می توان در این مورد برسی نمود که در این روستا شهر گروه عمده ی شغلی را کشاورزان تشکیل می د هند و پس از آنا ن دامداران که البته آنها خود هم کشاورزند و هم دامدار و گروه بعدی پیشه وران هستند که شامل مغازه داران و نانوایی و … هستند و گروه بعدی کارمندان هستند که بخش عمده ای از آنان را غیر بومی ها تشکیل می دهند که بعضی از آنها چندین سال می باشد که ساکن روستا شهر خاروانا هستند .

[1]  – نقدی، به نقل ازکلانتری ؛ 1375 ،ص 21

[2] -John Fridman

[3] -Mike Douglass

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 146

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***