دانلود پژوهش: رشته مردم شناسی : پایان نامه ارشد درباره بررسي تغييرات فرهنگي خانواده

بررسي تغييرات فرهنگي خانواده در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار، طي نيم قرن اخير ب ا تاكيد بر عوامل اقتصادي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

لوگو دانشگاه تهران----

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه اموزشي مردم شناسي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مردم ‏شناسي

عنوان:

بررسي تغييرات فرهنگي خانواده در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار، طي نيم قرن اخير با تاكيد بر عوامل اقتصادي

استاد راهنما:

دكتر منيژه مقصودي

استاد مشاور:

دكتر ناصر فكوهي

پژوهش و نگارش

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

پژوهش حاضر ،  پژوهش ميداني دربارة روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار   واقع در جنوب استان گيلان مي باشد . روستاي گنجه داراي تعداد 341 خانوار و  1156 نفرجمعيت می باشد . در اين پژوهش به بررسي تغييرات و تحوّلات خانواده ، ازدواج و نظام خويشاوندي در طي 5 دهة گذشته پرداخته ايم . اين پژوهش با تأکيد بر روش مشاهدة همراه با مشارکت و بهره گیری از تکنيک هاي مصاحبه مانند : مصاحبه آزاد ( سازمان نيافته ) و مصاحبه کيفي ( نيمه ساختار مند  – غير ساختار مند )‌ و بهره گیری از اطّلاع رسان ها انجام شده می باشد . لازم به تأکيد می باشد که انتخاب روستا به دليل بومي بودنِ محقق، رفت و آمد با خويشاوندان و تدريس در آن جا بوده می باشد . بنابراين محقق در اين پژوهش به دليل تدريس در روستاي گنجه، اقامت هاي متعدّدي در آن جا داشته می باشد و ضمن مصاحبه با دانش آموزان و خانواده هايشان توانسته می باشد حتّي از طريق آن ها با ساير مردم روستا نيز مصاحبه هاي فراواني داشته باشد .

در اين پژوهش،يافته هاي به دست آمده نشان دهنده ي سرعت تغيير وتحوّل خانواده،ازدواج ونظام خويشاوندي درروستاي مورد تحقيق می باشد. عواملي چند مانند: تأسيس کارخانجات پنج گانه در روستاي گنجه که از سال 1337 به بعد – به تدريج  – شروع به فعّاليّت کردند، وقوع زلزله که در سال 1369 رخ داد وسرانجام به دليل ورشکستگي و بسته شدن چهار کارخانه که بعد از وقوع زلزله به تدريج تا سال هاي 1373 اتفاق افتاد،موجب گردید تا خانواده، ازدواج و نظام خويشاوندي در روستاي گنجه، طيّ نيم قرن اخير به سرعت دستخوش تغيير و تحوّل شوند. مانند مهمترين تغييراتي که در خانواده، ازدواج و نظام خويشاوندي رخ داده می باشد موارد زير قابل تأکيد می باشد :

 

 

  1. کاهش ُبعد خانوار[1] . 2. گسترش خانواده هاي گسترده – هسته اي (خانواده گسترده تغيير شکل يافته[2] ) 3.جايگزيني قوانين توارث شرعي ومدني به جاي قوانين عرفي 4. افزايش سن ازدواج 5. افزايش برون همسري 6.سست شدن روابط خويشاوندي

نتايج به دست آمده از تحقيق نشان دهنده ي اين واقعيت می باشد که هر يک از موارد شش گانه ي فوق، خود موجب تغييراتي ديگر شده‏اند.

واژه هاي کليدي : تغييرات فرهنگي ، خانواده ، ازدواج ، خويشاوندي ، روستا ، گنجه ، رودبار ، اقتصاد، قوانين عرفي، قوانين شرعي ، قوانين مدني

 

[1] Size of household

[2] Modified extended family

مقدمه

خوشبختانه، در سال هاي اخير پژوهش‏هاي زيادي جهت بررسي تغييرات فرهنگيِ نواحی گوناگون کشور عزيزمان در حوزه هاي  گوناگون انجام شده می باشد . پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسي تغييرات فرهنگي خانواده می باشد به بررسي تغييرات خانواده ، ازدواج و نظام خانوادگي در طي پنج دهه گذشته در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار – واقع در استان گيلان – پرداخته می باشد . خاطر نشان می گردد رويدادهايي که از سال 1335 تا کنون در روستاي گنجه اتفاق افتاده می باشد اين روستا را از جهاتي نسبت به ساير روستاها متمايز کرده می باشد . بر اين اساس بررسي تغييرات فرهنگيِ خانواده در ارتباط با تأسيس کارخانجات پنج گانه وقوع زلزله و ورشکستگي و بسته شدن کارخانجات در روستاي مورد پژوهش حائز اهميت مي باشد . از آن جا که اين تحقيق از نوع کيفي و ميداني می باشد لذا از تکنيک ها و روش هاي ابتکاري خاصي جهت گردآوري داده هاي بهره گیری شده می باشد که هر يک از آن ها به تفصيل در فصل اوّل تشريح شده اند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش حاضر شامل پنج فصل می باشد : فصل اوّل به طرح مسئله ، ضرورت و اهمّيّت تحقيق ، اهداف تحقيق ، پيشينه ي تحقيق  ، چهار چوب نظري مورد بهره گیری در اين پژوهش  ، پرسش‏هاي تحقيق و روش هاي تحقيق پرداخته شده می باشد . فصل دوم مربوط به بيان معرفي روستا می باشد . لذا در اين فصل تغييرات جمعيّتي و اقتصادي روستا در طيّ پنج دهه اخير ، تشريح شده می باشد . فصل سوّم به بررسي دگر گوني خانواده از ابعاد مختلف در روستاي گنجه در طي نيم قرن اخير پرداخته می باشد . فصل چهارم به بيان مراسم مختلف ازدواج ،کارکردهاي آن و تغييراتي که در اين کارکردها ايجاد شده می باشد و همچنين نمادهاي مراسم عروسي در روستاي گنجه پرداخته می باشد . در فصل پنجم که با عنوان ازدواج و خويشاوندي می باشد ، نحوة همسرگزيني در گذشته و حال حاضر مقايسه شده می باشد و به بررسي الگوهاي ازدواج ، علل افزايش هاي برون همسري ، بررسي وضعيت طلاق  و بررسي کارکردها ،روابط و اصطلاحات خويشاوندي پرداخته شده می باشد . و سرانجام به نتيجه گيري تحقيق پرداخته شده می باشد .

نکته ي قابل ذکر اينکه زیرا زبان مردم روستاي مورد تحقيق کُردي می باشد لذا سعي شده می باشد تمام واژه هاي کُردي که در متن آمده می باشد همراه فنوتيک(تلفّظ) و معادل نوشته گردد . در پايان از خوانندگان عزيز انتظاراست کاستي هاي اين اثر را به نگارنده گوشزد نمايند تا نسبت به رفع آن ها اقدام گردد .


 

1-1. طرح مسأله

مسأله ي عمده در اين پژوهش ، بررسي تغييرات خانواده و ازدواج در طي نيم قرن اخير می باشد . لذا محقق در جستجوي آن می باشد که مشخص کند تأثير تحوّل اقتصادي  – که بر اثر تأسيس کارخانجات ايجاد شده می باشد – و تأثير تحوّل طبيعي ، که بر اثر وقوع زلزله صورت گرفته می باشد ، بر تغييرات فرهنگيِ خانواده، ازدواج  و نظام خويشاوندي چگونه بوده می باشد ؟ از سال 1337 به بعد ، به تدريج – در روستاي مورد تحقيق کارخانجات پنج گانه تأسيس شدند . اين کارخانجات وضع اقتصادي مردم منطقه ، به ويژه ، وضع اقتصادي مردم روستاي گنجه را متحوّل نمود به طوري که تغييرات ايجاد شده در الگوي ازدواج ، و الگوي خانواده در بسياري موارد بازتاب تأسيس کارخانجات مي باشد .

البته غير از اين عامل – عواملي همچون وقوع زلزله که در خرداد ماه سال 1369 با شدت 3/7ريشتر در منطقه مورد پژوهش رخ داد نيز درايجاد تغييرات در ابعاد مختلف خانواده و ازدواج مؤثربوده می باشد .  به طوري که وقوع زلزله موجب گسترش ازدواج هاي برون همسري ، تغيير در تعداد اعضاي خانواده ، تغيير در خانواده ي گسترده و به گونه کلي تغيير در فرهنگ خانواده گردید . حال مسأله، تأسيس کارخانجات و سپس رکود آن در سال هاي بعداز 1370  می باشد  و همچنين مسأله ي وقوع زلزله به وضوح تأثيراتي در بافت خانواده ، ازدواج ونظام خويشاوندي گذاشته می باشد لذا محقق در صدد می باشد تا معلوم کند ، عوامل اقتصادي و طبيعي چگونه و تا چه حد بر گسترش برون همسري ، کارکردهاي مراسم ازدواج ، تشکيل خانواده هاي هسته‏اي و خانواده هاي گسترده ي تغيير شکل يافته تاثير داشته می باشد.

 

 

2-1. ضرورت و اهمّيّت تحقيق

روستاي گنجه به دليل تأسيس کارخانجات پنج گانه و وقوع زلزله در خرداد ماه سال 1369 در مقايسه با ساير روستاها داراي وضعيت متفاوت و استثنايي می باشد . زیرا که تأسيس تدريجي کارخانجات موجب تغييرات بسيار در زندگي مردم روستا گرديده می باشد. مانند ي آن ها مي توان به موارد زير تصریح نمود .1- با تأسيس و فعّاليّت كارخانجات  در وضعيت مالي مردم اين روستا بهبود ايجاد گردید و در آمد حاصل از اشتغال اهالي در کارخانجات مکمل در آمدهاي ناشي از پرداختن به امور کشاورزي و دامداري گرديد . 2- در سبک مسکن روستاييان تغيير تدريجي ايجاد گرديد و در نتيجه دامداري به افول گراييد . 3- مهاجرت مردم ساير مناطق به داخل روستا افزايش يافت . 4- مهاجرت مردم روستا به خارج تقريبا متمايز به صفر بوده می باشد . 5- برق رساني به روستا نسبت به ساير روستاها سريع تر صورت گرفت ، در نتيجه تعداد زيادي از مردم روستا توانستند از برنامه هاي تلويزيوني بهره مند شوند . 6- ميزان مسافرت ها به خارج از روستا – در ايام تعطيلات کارگران – به شدت اوج گرفت و لذا راه ورود فرهنگ ساير مردم به روستاي گنجه هموار گرديد . 7- از آن جايي که مردم روستاي مورد پژوهش درمقايسه با ساير روستاهاي منطقه، ثروتمند تلقّي مي شدند لذا فروشندگان سيّار کالاها و وسايل جديد را جهت فروش به روستا عرضه مي کردند . 8- خانواده هاي هسته اي افزايش يافت . 9- ازدواج هاي برون گروهي افزايش يافت. همچنين وقوع زلزله که در سال 1369 رخ داد نيز موجبات تغييرات در زندگي مردم روستا را فراهم نمود که به برخي از آن‏ها تصریح اي مي گردد : 1- به دليل فوت اعضاي خانواده در شکل برخي از خانواده ها تغييراتي ايجاد گردید بدين معني که خانواده با يکي از والدين و خانواده هاي بازسازي شده افزايش يافت . 2- وقوع زلزله باعث جابجايي محل سکونت مردم و در نتيجه نزديک شدن محل سکونت آن ها به جادّه  اصلي رشت-تهران گرديد . البته آن ها بر خلاف برخي از روستاهاي ديگر در ساير روستاهاي مجاور ادغام نشدند. 3- ازدواج برون گروهي در اثر زلزله نيز همچنان افزايش يافت . 4- به دليل فوت برخي از پرسنل ماهر و نيمه ماهر و خرابي هاي ناشي از زلزله و دادن وام هاي بلاعوض به کارگران،  اشتغال در کارخانجات دچار اختلال گرديد . 5- مهاجرت مردم روستا به خارج از آن زيادشد . 6- به دليل اشتغال جوانان متأهل درخارج از روستا برخي از خانواده هاي هسته اي تحت نظارت غير مستقيم والدين شوهرانشان قرار گرفتند .7- بيكاري جوانان روستا افزايش يافت و برخي از آن هابه اشتغال کاذب روي بردند. 8- عليرغم افزايش بيکاري جوانان به کار کشاورزي و دامداري نمي پردازند . 9- سن ازدواج افزايش يافت.

 

بنابراين لازم است تأثير اين دو پديده – تأسيس کارخانجات ووقوع زلزله – برزندگي مردم روستاي گنجه به ويژه بر نهاد خانواده و ازدواج مورد بررسي قرار گيرد.


3-1. اهداف تحقيق

تغييرات خانواده در ارتباط مستقيم وتنگاتنگ با ساختار اقتصادي قرار دارد لذا در پژوهش حاضر توجّه به شناخت ويژگي هاي اقتصادي منطقه، تنوع معيشت روستاييان وبررسي اشتغالات جديدي كه پس از تأسيس كارخانه از سال 1337 درمنطقه ايجاد شده _اعم از مشاغل خدماتي توليدي و توزيعي _ به عنوان يكي از عوامل مهم در تغييرات خانواده مورد بررسي قرار مي گيرد.به گونه كلي بايدگفت: كه دراين تحقيق محقق به دنبال بررسي تغيير وتحوّل خانواده وازدواج درروستاي گنجه پس از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله مي باشد. بنابر اين اهداف تحقيق شامل موارد زيراست:

  • شناخت ويژگي هاي اقتصادي روستا قبل از تأسيس كارخانجات و وقوع زلزله
  • شناخت ويژگي هاي خانواده، ازدواج و خويشاوندي قبل از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله
  • شناخت ويژگي هاي اقتصادي روستا بعد از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله
  • شناخت ويژگي هاي خانواده، ازدواج وخويشاوندي بعد از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله

بنابر اين در بررسي وشناخت وضعيت خانواده، ازدواج و نظام خويشاوندي در ارتباط با وضعيت اقتصادي درقبل از تأسيس كارخانجات ووقوع زلزله موارد زير قابل طرح مي باشد:

الف ) بررسي و شناخت اشكال، ُبعد، كاركرد وفرهنگ مصرف خانواده، نحوه ي تقسيم كار بين اعضاي خانواده وساخت قدرت وتغييرات آن ها

ب ) بررسي وشناخت آداب ورسوم ازدواج ،الگوي همسر گزيني، سن ازدواج ،الگوي اقامت پس از ازدواج، ميزان طلاق وتغييرات آن ها

ج) بررسي و شناخت اصطلاحات خويشاوندي، روابط خويشاوندي و كاركردهاي آن

4-1.پرسش‌هاي تحقيق

سؤالات عمده‌اي که محقق در اين پژوهش در پي دستيابي به پاسخ مناسب براي آن‌هاست به توضیح ذيل مي‌باشد:

  1. با گذشت زمان چه تحولاتي در اشکال، ُبعد، کارکردو فرهنگ مصرف خانواده، وضعيت ازدواج و نظام خويشاوندي در روستاي مورد پژوهش[1] رخ داده می باشد؟
  2. رابطة تغييرات اقتصادي با تغييرات فرهنگي خانواده، انواع ازدواج ، سن ازدواج،

ايّام ازدواج، دوران نامزدي ،مراسم ازدواج ، الگوي اقامت زوجين ، طلاق  ، و نظام                                                     خويشاوندي چگونه بوده می باشد؟

  1. عواملي نظير وقوع زلزله و اصلاحات ارضي، تا چه حد بر تغييرات خانواده، ازدواج و خويشاوندي مؤثر بوده‌اند؟
  2. تغييرات ساختار قدرت در خانواده چگونه بوده می باشد؟
  3. مراسم دوران نامزدي، عروسي و همچنين جهيزيه چه کارکردهايي داشته‌اند و چه تغييراتي در آن‌ها صورت گرفته می باشد؟

6.تحوّل تأثیر زنان، مردان، کودکان در طي 50 سال اخير چگونه بوده می باشد؟

7.برون همسري چه تأثيراتي در تغييرات فرهنگي مردم روستاي مورد پژوهش داشته می باشد؟

8.توجه مردم در مورد فرزندآوري چه تغييراتي کرده می باشد؟

[1] – همه پرسش‌های تحقيق، در مورد روستای گنجه می باشد لذا از تکرار اين کلمه در بعضی سؤالات خودداری شده می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 192

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***