دانلود فایل: پایان نامه كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي – بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران

مقطع كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي

 با عنوان :

بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران به تفکیک استان،

1355-1375

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی دانشگاه تهران--

دانشگاه تهران   

    دانشكدة علوم اجتماعي               

    گروه جمعيت شناسي

 

پايان نامه:

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته جمعيت شناسي

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان:

           بررسي جمعيت شناختي وضعيت مسكن در ايران به تفکیک استان،

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1355-1375

 

استاد راهنما:

دكتر حسين محموديان

 

استاد مشاور:

دكتر محمد ميرزايي

 

دانشجو:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

قسمت اعظم حيات بشر در خانه مي گذرد و بستگي بين بشر و محل سكونت چنان می باشد كه يكي از اين دو بدون ديگري متصور نمي تواند باشد. مسكن يكي از اساسي ترين نيازهاي زيستي بشر بشمار مي رود و ارتباط تنگاتنگي با جمعيت دارد. در اين تحقيق آغاز سعي شده می باشد به بررسي جايگاه بخش مسكن در برنامه هاي عمراني (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)پرداخته گردد و بعد از آن شاخص هاي كمي و كيفي بخش مسكن براي كشور و استانها در طي سالهاي1355تا1375مورد مطالعه قرار گرفت. و به دليل يكسان نبودن محدوده جغرافيايي استانها و تاسيس استانهاي جديد به بازسازي جمعيت استانها با مبنا قرار گرفتن سرشماري سال1375 پرداخته شده می باشد. دركل وضعيت بخش مسكن در طي اين دو دهه طریقه مطلوبي داشته ولي همچنان مشكلات بخش مسكن هست. در قسمت بعدي به بررسي عوامل جمعيتي موثر بر نياز به مسكن پرداخته شده می باشد.در اين تحقيق  با بهره گيري از شاخص هاي كمي وكيفي مسكن و با بهره گیری از تكنيك هاي تحليل عاملي و تحليل واريانس یکطرفه متغير نياز به مسكن برآورد شده می باشد. برآورد نیاز به مسکن در این پژوهش به معنای نیاز به واحدهای مسکونی جدید برای کاهش تراکم سکونتی می باشد. جامعه مورد مطالعه كليه استانهاي كشور ايران در سال1375بوده می باشد. روش بررسي در اين تحقيق، روش تحليل اطلاعات ثانويه بوده می باشد. در اين تحقيق با در نظر داشتن مباني پژوهش فرضياتي ارائه شده می باشد‏،كه درآن متغير نياز به مسكن منغير وابسته و متغير هاي ميزان رشد جمعيت، ميزان روستا نشيني، ميزان تغييرات بعد خانوار و میانگین سن ازدواج بعنوان متغيرهاي مستقل محسوب گشته اند. بعد از آزمون فرضيات با بهره گیری از جدول ماتريس همبستگي و رگرسيون چند متغيره مشخص گردید كه از مجموع چهار فرضيه ارائه شده در تحقيق یک فرضيه با احتمال بيش از 95درصد مورد قبول واقع شده می باشد كه متغيرهاي میزان رشد جمعیت و ميزان روستانشيني دركل حدود 51درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده اند. پس نتيجه مي گيريم كه آن استانهايي كه ميزان رشد جمعيت و ميزان روستانشيني بالاتري داشته اند تراكم سكونتي بيشتري داشته و در نتيجه ميزان نياز به مسكن بيشتري را هم مي طلبند. در ادامه كار به پيش بيني نياز به مسكن كشور براي سال1390 پرداخته شده كه در آن بر اساس فاكتورهاي مختلف مانند ميزان رشد جمعيت، ميزان خانوارهاي اضافه شده ،ميزان تخريب واحدهاي مسكوني و… به پيش بيني نياز به مسكن كشور پرداخته ايم. در طي دوره 1375تا1390ما به 18ميليون واحد مسكوني جديد نيازمند هستيم. از اين تعداد 7/18 درصد براي جمعيت اضافه شده، 0/44 درصد براي خانوارهاي اضافه شده، 3/7 درصد براي واحدهاي مستهلك،8/17 درصد براي تخريب ناشي از حوادث و بقيه به موارد ديگر نظير حذف واحدهاي غير استاندارد و تراكم خانوار درواحد مرتبط مي‏باشد.

مقدمه:

مسکن[1] اساسی­ترین نیاز بشر بشمار می آید و مکانی می باشد که بشر را از همه حوادث جهان بیرون محافظت می­کند(Arora and Bindra,1994:1). واز جمله نخستین مسائلی می باشد که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در کوشش برای رفع این مساله ویافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده می باشد (اهري،1367).مشکل مسکن موضوعی می باشد که امروزه همه کشورها را به نوعی متناسب با شرایط­شان گرفتار ساخته می باشد در حالیکه در کشورهای پیشرفته، مسکن بعدی از رفاه اجتماعی بوده و برنامه­های توسعه مسکن بر بهبود کیفی متمرکز­اند(Barlow and Duncan,1994:4)‏‏ٌ‏‎‏‏‏‏‏‏‏، در کشورما نيز مسکن یک نیاز اولیه محسوب شده و تامین آن همردیف با تامین غذا و پوشاک به شمار آمده می باشد. در جامعه­ای که طبق اصل چهل وسوم قانون اساسی یکی از نیازهای اساسی هرفرد و خانواده مسکن بوده و طبق اصل سی ویکم داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی می باشد. همواره در طول تاریخ مسکن یکی از احتیاجات اساسی زندگی ایرانیها می بوده حتی در هزاره های قبل از میلاد ایرانیها در زمینه احداث خانه­ها و ایجاد شهر پیشرفت قابل ­ملاحظه­ای کرده و سومریها نیز در 5 هزار سال قبل در دشت پهناور نینوا بدون برخورداری از امکانات تمدن امروزی برای خانه­سازی مساعی کافی مبذول می داشته اند. بعد از ظهور دین مبین اسلام و با مهاجرت پیامبر به مدینه خانه سازی مورد توجه زیاد قرار گرفت و در قرآن مجید هم به خانه آباد شده سوگند یاد شده می باشد.«والبیت المعمور»(سوره گونه آیه چهار). بنجامین دزرایلی[2] معتقد می باشد که مسکن مهمترین تامین کننده تمدن و مهمترین نگهدار فرهنگ اجتماعی جامعه می باشد. به این شکل که بهبود وضعیت مسکن و خدمات شهری، افزایش ثبات اجتماعی، بهبود شرایط محیطی، بهبودکلی در کیفیت زندگی و انگیزه مشارکت در اجتماع را به دنبال دارد. در گزارشی که توسط گروهی از کارشناسان سازمان ملل تهیه شده بر تأثیر کلیدی مسکن در بالا بردن وحدت جامعه تاکید شده می باشد(United Nations,1974). تأثیر مسکن در اقتصاد کشورها هم حائـز اهمیت می باشد. تقریباً یک چهارم از ثروت ملی در کشوری نظیر آمریکا به صورت واحدهای مسکونی شهری وروستایی می باشد. احتیاج به مسکن در جامعه با افزایش جمعیت تشدید می گردد. و لذا علاوه بر تعداد، ترکیب و نحوۀ توزیع جمعیت، عوامل دیگری از قبیل وضع معیشت، الگوی ازدواج، نوع خانواده­ها از نظر هسته­ای یا گسترده بودن، مهاجرت و سطح درآمد درآن تاثیر­گذار می­باشند و به دلیل همین تعددعوامل، راه­­حلهای جامع و آگاهانه­تری را می­طلبد. این مسئله در کشورهای پرجمعیتی که میزان رشد جمعیتی بالایی دارند، از شدت بیشتری برخوردار می باشد و در مواردی به صورت گره کوری درآمده می باشد که نه امکانات داخلی می­توانند آن را بگشایند و نه کمک­های خارجی قادر به حل آن هستند (زنجانی،156:1371).

تقاضا برای مسکن از تغییر در اندازۀ جمعیت،ترکیب جمعیت ومحل اقامت می تواند به صورت مستقیم تاثیر بپذیرد. تغییرات در باروری، الگوهای ازدواج، مهاجرت و همچنین مرگ ومیر نیز بطور مستقیم بر نیاز به مسکن تاثیر می گذارند. در کشورهای در حال توسعه جهان، طریقه باروری، مرگ ومیر و مهاجرت در طی چندین دهه اخیر ابعاد متعددی از تقاضای  مسکن را ایجاد نموده می باشد. و تغییرات در الگوهای ازدواج و طلاق، ساختار سنی جمعیت و متوسط بعد خانوار هم به این تقاضا افزوده اند که البته نباید تاثیر سوانح و بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و … را نیز در این مورد نادیده انگاشت (حیدرآبادی،2:1380).

علی رغم تلاشهای زیادی که در جهت تامین مسکن، بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته، شواهد حاکی از آنست که هنوز هم تامین مسکن یکی از معضلات کشور ایران به شمار می رود که این امر خود ضرورت نقد و مطالعه سیاستها واقدامات گذشته را جهت تنظیم برنامه ای سنجیده تر الزامی می سازد.

اظهار مسئله:

کشور ایران در دو دهۀ اخیر از رشد جمعیتی بالایی برخوردار بوده و جمعیت آن از 7/33 میلیون نفر در سال1355به بیش از 60میلیون نفر در سال1375رسیده می باشد. رشد جمعیت در طول این مدت 93/2درصد بوده می باشد. بیشترین میزان رشد جمعیت کشور در دهۀ 65-1355(با رشد91/3درصد) حادث شده می باشد. همراه با افزایش نرخ رشد در این دهه، طریقه شهرنشینی نیز سرعت بیشتری گرفت و نرخ رشد سالانه جمعیت شهرنشین در این مدت به4/5 درصد رسید، در حالیکه نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی در طی این دهه تنها4/2درصد بوده می باشد. همراه با کاهش نرخ رشد جمعیت کشور در دهۀ75-1365، سرعت افزایش میزان شهرنشینی کاهش پیدا نمود و نرخ رشد سالانه جمعیت شهری کشور به2/3درصد در فاصله این دهه رسید در حالیکه جمعیت روستایی کشور در سالهای اخیر در حدود23میلیون تثبیت گردیده می باشد(طبق جدول شمارة1-1). بخش عمده ای از افزایش جمعیت شهرنشین در دو دهۀ اخیر معلول عواملی همچون مهاجرت روستاییان به شهرها، اسکان عشایر، تبدیل تعدادی از نقاط روستایی به شهرها بوده بگونه ای که تعداد شهرها از373 شهر درسال 1355به 612 شهر در سال1375افزایش یافته می باشد. این افزایش ها پیامدهای اجتماعی، اقتصادی نامطلوبی، ازجمله کاهش سرمایه­گذاری در بخش های آموزش، بهداشت، درمان،مسکن وافزایش بیکاری را بهمراه داشته می باشد.

[1] Housing ,Dwelling

[2] Disraeli,Benijamin

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 90 همراه با ضمائم

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***