از دوران قدیم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار یک موشک اتمی فکر می‌کردند، اما خطرات دیگری نیز در این باره وجود دارد. یک بمب اتمی با انفجارش مطمئناً کسانی را که در نزدیکی آن قرار دارند از بین خواهد برد. مرگ و صدماتی جدی به سبب اثرات حرارتی بمب ایجاد می‌شود که می‌تواند سوختگیهای درجه سوم را شش تا هشت مایل دورتر و سوختگیهای درجه اول را برای کسانی که 10 تا 12 مایل دورتر از یک انفجار یک مگاتنی قرار دارند، ایجاد کند. اما مرگ و میر بیشتری بوسیله تشعشعات حاصله از بمب اتمی و بیشتر بوسیله دو زمان بالای تشعشع حمل شده در مسیر باد، به صورت ریزش اتمی، حاصل می‌شود. برای محافظت از خودتان در برابر تشعشع و ریزش اتمی شما به یک پناهگاه ریزش اتمی نیاز دارید. و برای محافظت از خودتان در برابر موج انفجار بمب شما به یک پناهگاه ضد انفجار، نیاز دارید. پناهگاههای ضد موج انفجار معمولاً از عمق بیشتری نسبت به پناهگاههای ریزش اتمی برخوردارند و دارای درها و دریچه‌های ضد انفجاری مقاوم و محکمی هستند و برای مقاومت در برابر فشارهای بیشتر طراحی شده‌اند. اگر شما در منطقه‌ای که می‌تواند به علت اهمیت استراتژیکش یک نقطه صفر (محل انفجار) باشد، یا نزدیک به چنین منطقه‌ای زندگی می‌کنید، در این صورت با داشتن یک پناهگاه ضد موج انفجار آسوده‌تر خواهید بود. هر چند که برای اکثر ما یک پناهگاه ریزش اتمی نیز مناسب است. حال باز هم به توصیف ریزش اتمی می‌پردازیم: به تعبیر ساده، ریزش اتمی، گردو غبار اتمی است در هنگامی که یک انفجار اتمی گرد و غبار (رادیواکتیوی ایجاد شده بوسیله بمب) را مایلها در هوا پخش می‌کند. گرد و غبارهای سنگین ریزش می‌کنند و در مسیر موج انفجار فرود می‌آیند و hot zone ها یا مناطقی را ایجاد می‌کنند که در آنها خطر تشعشع بیرونی، اثرات انفجار اتمی احساس می‌شود. همچنان که گفته شد، مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند به پناهگاههایی در زیر زمین یا پناهگاههای ریزش اتمی برای اجتناب از مرگ یا بیماریهای جدی‌ای که از مصمومیت تابش برایشان ایجاد می‌شود. احتیاج دارند. بطوریکه در یک معاوضه هسته‌ای بین هند و پاکستان، ریزش اتمی در پاکستان، هند و مناطق از چنین اتفاق افتاد(کره، ژاپن و دیگر قسمتهای آسیای شرقی نیز از ریزش اتمی صدمه دیدند، البته صدمات آنها کمتر از مناطقی بود که مستقیماً‌ و بلافاصله در مسیر موج انفجار قرار داشتند.) اگر یک معاوضه هسته‌ای در آسیای مرکزی، شبه جزیره کره یا هند بوجود بیاید، هیچ ریزش اتمی سنگینی به امریکا نخواهد رسید اما ذرات سبکتر بوسیله باد هزاران مایل دورتر حمل می‌شوند و ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها بعد در سطح زمین جمع شوند. این ذرات می‌توانند یک هفته یا کمی بعد از انفجارهای اولیه به ساحل شرقی امریکا برسند. بعضی نقاط می‌توانند در اثر یک تندباد با شرایط غالب آب‌و هوایی از ریزش اتمی به طور کامل تهی شوند. اخبار خوب برای ما این است که ایزوتروپان رادیواکتیو کاهش می‌یابند و رادیواکتیویته آنها در طی زمان نسبتاً کم شود. بنابراین یک ذره از ریزش اتمی که دو روز بعد از انفجار روی کره فرود می‌آید خطر آن به اندازه ریزشی است که در ساعت اولیه فرود می‌آید. و مقدار ریزش که دو هفته بعد روی زمین جمع می‌شود خطر آن به اندازه ریزشی است که در ساعت اولیه بعد از انفجار فرود می‌آید. ذرات ریزش اتمی که روی خانه یا نزدیک شما فرود می‌آید می‌توانند بوسیله باد متفرق شوند و بوسیله باران یا یک جریان هوا از خانه‌تان پاک شوند. این بدان معنی است که یک باران خوب بیشتر آنها را پاک می‌کند و سطح تشعشع محیطی را کاهش می‌دهد. داشتن یک دستگاه شمارشگر گایگر Geiger می‌تواند در تشخیص این مناطق و دیگر مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو هم در زمان ریزش اتمی و هم پس از آن مورد استفاده قرار گیرد. حال خطرات اصلی از ریزش اتمی را بیان می‌کنیم. بیشترین خطر ریزش اتمی و ذراتی هستند که آنها را استنشاق می‌کنید و آنها اندامهای درونی شما را به مواد رادیواکتیو آلوده می‌کنند. بنابراین در زمانی که ریزش اتمی فعال است بیرون نروید و از تنفس هوای در مواقع پیش‌بینی ریزش اتمی سنگین احتناب کنید. همچنین در زمان ریزش اتمی فن‌کوئل‌ها، Air Conditioning (سیستم‌های تهویه مطبوع) را که هوا را از خارج به داخل خانه می‌آورند خاموش کنید مگر آینکه آنها با یک فیلتر HEPA مجهز شده‌باشند( تعداد کمی از سیستمهای مسکونی این چنین‌اند). ماسکهای ضد گرد و خاک می‌توانند مفید باشند اما ماسکهای ضدگاز با یک درجه‌بندی NBC ( هسته‌ای، بیولوژیکی، و شیمیایی) محافطت کننده‌های بهتری‌اند. همچنین اگر شما در زمان ریزش اتمی به بیرون می‌روید از آوردن لباسهای آلوده شده به ریزش اتمی به خانه‌تان خودداری کنید. لباسهایتان را پاک کنید خودتان را زیر آب بشوئید تا گرد و غبار اتمی جمع شده روی شما پاک شود. لباسهایتان را در خارج از خانه دربیاورید برای اینکه آلودگی آنها از بین برود. به محض ورود به خانه دوباره و با یک صابون خوب و مناسب دوش بگیرید تا ذرات رادیواکتیو از روی پوست و موی شما پاک شوند که این کار از شما و دیگر اعضای خانواده‌تان محافظت می‌کند. یکی از اثرات درازمدت پرتوگیری توسط ریزش اتمی و رادیواکتیویته با میزان کم سرطان تیروئید است. این بدین دلیل است که تیروئید ید رادیواکتیو را جذب می‌کند. ایزوتروپهای خطرناک را متمرکز می‌کند و اثرات زیان‌آور وطولانی مدت ایجاد می‌کند شما شاید یک هفته بعد از این جریان مریض نشوید اما سالهای بعد این می‌تواند مسائلی جدی را ایجاد کند مانند سرطان، علم پزشکی ثابت کرده است که با مصرف ید ید پتاسیم یا ید ذرات پتاسیم به صورت و دهان قبل و در زمان ریزش اتمی تیروئید باید شسته می‌شود. و بدین شکل مقادیر زیان‌آور ایزوتروپهای رادیواکتیو جدب نخواهد شد. ریزش اتمی از قدرت ندهید: در روسیه گاوهایی که در مسیر باد حادثه چرنوبیل قرار داشتند علفهای که ذرات رادیواکتیو روی آنها وجود داشت را خوردند. ایزوتروپهای رادیواکتیو در بیشتر آنها پس داده شده که سپس بوسیله کودکان با همان اثرات زیانبارشان مصرف شدند در مناطق دیگر نیز محصولات کشاورزی با ذرات اتمی‌ای که روی آنها بودند مصرف شدند. پس مراقب باشید تا در زمان ریزش اتمی یا اندکی بعد از آن غذایی را جمع‌آوری نکنید. , آور و بعد از ریزش اتمی شیر تازه مصرف نکنید. شستشوی شدید، مواد و ذرات اتمی روی سبزیجات را کاهش می‌دهد و کندن پوست میوه‌ها نیز آنها را برطرف می‌کند. اگر شما از مناطق سطحی آب مانند برکه‌ها رودخانه‌ها یا نهرها یا آب باران جمع شده مصرف می‌کنید تمامی اینها باید قبل از مصرف از ذرات رادیواکتیویته بسیار ریز تصفیه شوند. آب خودش رادیواکتیو نمی‌شود اما باید از ذرات ریزش اتمی که داخل آن قرار دارند تصفیه شود. و بخاطر بیاورید که وقتی ذرات به حد زیاد در فیلتر شما جمع شوند چون رادیواکتیویته هستند باید آنها را از پناهگاه خارج کرد. هر روزه بدن شما از نور خورشید تشعشعاتی را جذب می‌کند اما اثرات اشعه گاما و دیگر تابشهایی که می‌توانند از ریزش اتمی بوجود بیایند بسیار بدتر و خطرناکتر از یک آفتاب سوختگی‌اند. بیماریهای تابشی بسیار جدی و خطرناک‌اند. پس کار شما کم کردن میزان پرتوگیری از تشعشع است. با توجه به آنچه گفته شد برای جلوگیری از این همه آثار زیانبار شما به یک پناهگاه در برابر ریزش اتمی نیاز دارید. پناهگاههای ریزش اتمی برای فراهم‌کردن یک مکان ایمن ساخته می‌‌شوند که اغلب در زیر زمین یا اندکی زیر زمین قرار دارند که شما می‌توانید با استفاده از آنها از تمام یا بیشتر تشعشعات ریزش اتمی جلوگیری کنید. همانطور که گفتیم ریزش اتمی یا گرد و غبار اتمی(Fallout ) ذرات منتشر شده بسیار ریزی هستند که بعد از یک انفجار اتمی از آسمان باریده می‌شوند. پناهگاههای ریزش اتمی از خاک، شن، سیمان، آجر، بلوک سیمان، یا دیگر مواد چگال ساخته می‌شوند تا از تشعشع مواد تا وقتی که با علت نیمه‌هارشان کاهش یابند جلوگیری کنند. یک پناهگاه باید حداقل اجازه عبور تنها از تشعشع حاصله را بدهد و پناهگاههایی که اصلاَ یا و یا ازتشعشع را عبور میدهند مناسب‌ترند و این استحفاظ بهتر شما را سالم‌تر نگه میدارد. چهار فوت خاک برای حداقل مقدار مورد نیاز برای محافظت در نظر گرفته شده‌است و اگر شما در منطقه‌ای با ریزش اتمی سنگین قرار دارید محافظت بیشتر برایتان مناسب‌تر است. شما باید برنامه‌ریزی کنید باز هم هرچه شما برای ماندن طولانی‌تر در پناهگاه آماده‌تر باشید سالم‌تر خواهید ماند. گرچه پناهگاههای مناسبی می‌توانند با حفر یک جان پناه و پوشاندن آن با خاک یا با اختفاء در زیرزمین‌ها و تونل‌های مترو ایجاد شوند اما پناهگاههای صحیح و اصولی برترند. زیرا آنها برای فراهم‌کردن حداقل حفاظت مورد نیاز برای هفته‌ها یا ماهها زندگی طراحی شده‌اند تا سطح تشعشع موضعی به مقدار لازم کاهش یابد. این پناهگاهها باید شامل موارد زیر باشند: سیستم تهویه یک ورودی مخصوص کاهش پرتودهی ریزش اتمی و در صورت امکان یک ورودی برای محافظت در برابر موج انفجار یک خروجی اضطراری یک توالت شیمیایی، یک توالت اضطراری و توالت ترکیبی یا امکانات مشابه آب جاری یا آب و غذا به شکل ذخیره و یک روش برای تهیه غذا منابع نور مصنوعی یک منبع گرمایی لوازم خانگی اساسی شامل: رختخواب یا تختخوابهای توری و تختخواب و ملحفه و میز و صندلی و غیره. رادیو موج کوتاه و در صورت امکان تلویزیون برای دریافت اخبار و اطلاعات جعبه کمکهای اولیه و لوازم بهداشتی دستگاه آشکارسازی تشعشع لوازم مختلف دیگر شامل کتاب‌ها، بازیها، البسه، ابزار، باتریها، زاپاس و غیره چنانچه مشاهده می‌کنید بسیاری لوازم مورد نیاز برای یک اقامت طولانی مدت در پناهگاه ریزش اتمی مانند لوازم مورد نیاز برای مقاومت در برابر دیگر حوادث طبیعی و حوادث ساخت بشر می‌باشند. در حقیقت موارد اضطراری زیادی وجود دارند که یک پناهگاه ریزش اتمی نتوانند از شما در برابر آنها محافظت کند. بدین سبب داشتن یک پناهگاه ریزش اتمی که محکم ساخته شده و با اختفاء و استتار پنهان شده و با یک در محکم محهز شده‌است یک راه نجات خودتان است. کاپیتان دیوCaptain Dave منابع زیر را بیشتر از (Federal Energecy) FEMA ( نمایندگی مدیریت اضطراری فدرال) تألیف کرده‌است. تا شما برای نجات خودتان یک پناهگاه ریزش اتمی متناسب با احتیاجاتتان طراحی کنید و بسازید. ابتدا خلاصه‌ای از این پناهگاهها را بیان کرده و سپس به تفضیل به شرح آنها خواهیم پرداخت. پناهگاه ریزش اتمی خانواده: چاپ شده در سال 1959 از اداره بسیج دفاعی و داخلی اگر چه قدیمی است اما پناهگاههای توصیف شده در اینجا برپایه تئوری جامدات بوده و درجه بالایی از حفاظت را امروزه فراهم می‌کند در ابتدا مطالعه این پناهگاه به شما توصیف می‌شود زیرا شامل چندین تعریف پایه‌ای و نقشه‌های مفید است. پناهگاه خانگی: در سال 1980 چاپ شده و جدیدتر می‌باشد و چگونگی ساخت یک پناهگاه بتنی در زیر زمین را نشان می‌دهد این پناهگاه با ارائه سطح بالاتری از محافظت بوسیله تقویت سقف و دفن پناهگاه به اندازه چهار فوت در زیر زمین بطور عمده‌ای می‌تواند تقویت شود. پناهگاههای خانگی در بالای سطح زمین: این پناهگاه در مناطقی استفاده می‌شود که سطح آبهای زیرزمینی بالا باشد و شما قادر به حفاری نباشید و بعنوان یک پناهگاه در برابر طوفان نیز می‌تواند استفاده شود اما مقدار محافظت این پناهگاه از پناهگاههای حاوی دیوار و جداره که در بخش پناهگاه ریزش اتمی خانواده توصیف خواهد شد کمتر است. پناهگاه ریزش اتمی خانواده در یک جنگ اتمی موج انفجار گرما و تشعشعات نخستین می‌توانند میلیونها نفر را در نزدیک به نقطه صفر( محل انفجار) هسته‌ای از بین ببرند. بیش از میلیونها نفر دیگر نیز بوسیله تشعشعات ریزش اتمی ممکن است تهدید شوند اما بسیاری از آنها را می‌توان نجات داد هدف ما این است که نشان دهیم چگونه می‌توان از مرگ ناشی از ریزش اتمی گریخت. همه افراد حتی آنهایی که از هدف دور هستند به یک پناهگاه ریزش اتمی نیاز دارند. یکی از انواع پناهگاهها، پناهگاه بلوک سیمان در زیر زمین خانه است که بعنوان یک پروژه شخصی برای شما طراحی شده و از بلوک سیمان جامد( خشک) برای ساخت آن استفاده می‌شود. بیشتر مردم احتمالاَ برای ساخت انواع دیگر پناهگاهها به کمک یک پیمانکار احتیاج دارند. ارزانترین نوع پناهگاههای توصیف شده پناهگاه بلوک سیمان در زیر زمین خانه است و گران‌ترین نیز پناهگاه سیمان در زیر زمین است. اگر پناهگاه به هنگام ساخت خانه ایجاد شود نجات امکان پذیر خواهد بود. همه پناهگاهها شامل یکسری اصول بنیادی برای حفاظت در برابر ریزش اتمی‌اند مانند حفاظت از مردم سیستم تهویه و فضایی برای زندگی کردن. هر کدام از این پناهگاهها می‌توانند برای حفاظت دربرابر گردباد و دیگر طوفانهای سخت و هم برای حفاظت در برابر تشعشعات ریزش اتمی بمب هسته‌ای بکار گرفته شوند اینها معنای محافظت هستند. اما این محافظت‌ها باید قبل از صدای آژیر خطر فراهم شود نه بعد از آن. I- پناهگاه ریزش اتمی در همه جا لازم است: یک چیز مشخص است و آن اینکه اگر کشوری مورد حمله سلاحهای هسته‌ای قرار گیرد، پایگاههای هوایی و موشکی اولین اهداف خواهند بود. دشمن برای از بین بردن قدرت پدافند ما و همچنین برای نابودکردن شهرهای ما تلاش خواهد کرد. هیچکس نمی‌تواند مطمئن باشد که دشمن کی خواهد آمد؟ اما این موضوع باید مورد توجه قرارگیرد که حتی اگر دشمن حمله‌اش را به پایگاههای پدافندی ما محدود کند آنگاه ریزش اتمی ناشی از بمبهای هسته‌ای زندگی را در سرتاسر کشور تهدید خواهد کرد. یک انفجار هسته‌ای روی زمین ابری قارچ مانند بالا می‌فرستد که ذرات رادیواکتیو آن صدها مایل دورتر سقوط خواهند کرد. ریزش اتمی اولین انفجار اتمی بیش از 7000 مایل مربع برروی اقیانوس آرام گسترش یافت. نقشه‌های زیر گسترش ریزش اتمی بعد از یک حمله بزرگ را برروی اهداف نظامی و غیرنظامی نشان می‌دهد ساعت به ساعت ریزش‌های اتمی گسترش می‌یابند و رویهم می‌افتند تا اینکه بعد از 24 ساعت تقریباً تمام کشور را پوشش می‌دهند. شکل 1 محدوده ریزش اتمی یک ساعت بعد از انفجار شکل 2 محدودعه ریزش اتمی 24 ساعت بعد از انفجار این نقشه‌ها جریان باد را نشان می‌دهند که ریزش اتمی را در یک حمله فرضی در یک روزز مشخص حمل کرده‌است. در یک روز دیگر باد می‌تواند تغییر جهت دهد و مناطق سالم در نقشه را به مناطقی با نهایت خطر ریزش اتمی تبدیل کند. تهدید ناشی از ریزش اتمی نشان داده‌شده در نقشه یکسان نیست. چنانچه ریزش اتمی از محلهای انفجار هسته‌ای بیشتر رانده شود خطر نیز کاهش می‌یابد اما حتی در محلهایی با حداکثر مقدار رانش ریزش اتمی تا مدتی بعنوان یک تهدید برای زندگی و سلامتی باقی می‌ماند. II - پناهگاهها شما می‌توانید از خودتان در برابر تشعشعات ریزش اتمی محافظت کنید. هر جمعی از ماده بین شما و ریزش اتمی مقدار تشعشعی را که به شما می‌رساند تقلیل خواهد‌داد. حجم کافی باعث سالم ماندن شما می‌شود. بتن یا آجر خاک یا شن یکسری از مواد آلی هستند که سنگینی لازم برای محافظت را بوسیله جذب تشعشع دارا می‌باشند. مقدار حفاظتی تقریبی یکسانی در 8 اینچ بتن، 12 اینچ خاک، 16 اینچ کتاب یا 50 اینچ چوب وجود دارد در بیشتر کشورها درهر کجا به غیر از مناطق هدف و برخورد که مقدار ریزش اتمی سنگینی دارند این ضخامتها حفاظت مناسب برای یک پناهگاه در زیر زمین خانه را فراهم می‌کنند. پناهگاههای پیشنهادی در اینجا دارای بتن و خاک برای محافظت هستند. شما تعدادی از این پناهگاهها را می‌توانید خودتان بسازید و بقیه‌شان با پیمانکار نیاز دارند. تعدادی از پناهگاهها مخصوص زیرزمینها و تعدادی مخصوص هوای بازند برای پناهگاههای خانوادگی برای هر نفر 10 فوت مربع فضا کافی است. ( فوت مربع فضا برای هر نفر در پناهگاههای دسته‌جمعی توصیه می‌شود.) پناهگاههای بلوک بتون در زیر زمین خانه: پناهگاههای زیرزمینی متداول ارزان‌ترین نوع پناهگاه هستند که حفاظت جسمی را فراهم می‌کنند. یک پناهگاه زیرزمینی می‌تواند با بلوکهای بتنی جامد بصورت یک پروژه شخصی ساخته شود. قیمت مواد در مناطق مختلف متفاوت است. این پناهگاهها می‌تواند انواع حفاظت مورد نیاز در بیشتر کشورها را فراهم کند. این بدان معنی است که این پناهگاه می‌تواند محل زندگی بسیاری را در مناطقی با ریزش اتمی سنگین و زندگی انسانهای بیشتری را در نقاط دیگر نجات دهد. این نوع ارزان پناهگاه زیرزمینی همچنین می‌تواند در نقشه ساختن خانه‌ها و همراه آنها ثبت شود. انواع دیگر پناهگاههای مفیدی می‌توانند در خانه‌های جدید و با هزینه نسبتاً کمتر در طراحی و ساخت ایجاد شوند. (شکل 20 را ببینید.) برای ساختن یک ردیف بلوکهای بتن جامد در داخل حدوداً سه هشتم یک اینچ ملات آب را در طول مسیرهای مشخص شده روی کف زیرزمین گذاشته می‌شود. ارتفاع کئشه تقریباً به اندازه 6 بلوک است.( شکل 3) بقیه دیوار نیز با ارتفاع یکسان بالابرده می‌شود گوشه‌ها نیز دوباره بالا می‌روند دیوار به هر شکل تا سقف زیرزمین بالا برده نمی‌شود. حداقل 16 اینچ فضای خالی در بالای سر برای کسب مجوز ساختن پناهگاه بعداً مورد نیاز است. ردیف‌های بالایی بلوک‌های بتون تا وقتی که سقف کار گذاشته نشده وروی دیوار قرار داده نمی‌شود تهویه بوسیله یک راهروی باز فراهم می‌شود و دریچه‌ها نزدیک کف روی دیوار قرار می‌گیرند. چهار دریچه شکافهای کوچک ساده‌ای هستند در یک لایه بلوک‌ها. دیوار ورودی پناهگاه که از تشعشع مستقیم محافظت می‌کند باید ارتفاع یکسانی با دیوارهای اصلی پناهگاه داشته باشد. ستونهای (A-1, A در شکل 4) که از تیرهای سقف محافظت می‌کند با پیچ‌های لنگه نیم اینچی روی دیوارهای زیرزمین قرار داده شده‌اند. ارتفاع ستونهای A-1 باید برابر با ارتفاع ستونهای A و ضخامت آن برابر با تیر B باشد. تیر B در شکل 4 در مقابل دیوار پشتی از روی یک تیغه کنج به روی دیگری قرار داده می‌شود. تیر B باید روی تیرهای عمودی که روی آن قرار دارد کوبیده شود. تیرهای سقف( با علامت C در شکل 5) حداقل یک روز بعد از اینکه ملات بلوک‌های دیوار خشک شد نصب شوند. انتهای پائین هر تیر به تیر دیوار ( با علامت B در شکل 5 ) کوبیده می‌شود. تیرهای سقف روی لبه قرار داده می‌شود تیرهای تقویتی عرضی چوبی( با علامت D در شکل 5)آنها در جایشان محکم می‌کنند. در یک طرف ورودی پناهگاه هر تیر سقف در 4 اینچ بلوک دیوار باقی می‌ماند 9 اینچ فضای خارجی نیز بوسیله ملات‌ریزی روی بلوک‌های لبه پر می‌شود. تیرهای تقویتی عرضی چوبی بین تیرهای سقف هم سطح با دیوار قرار داده می‌شوند. بین این تیرهای عرضی و 4 اینچ از بلوک‌های روی لبه برای تکمیل ضخامت دیوار بخاطر حفاظت در برابر تشعشع ملات‌ریزی می‌شود.( برای مشاهده جزئیات نقشه فرعی شکل 5 را ببینید.) تخته‌های اول یا دوم سقف( با علامت E در شکل 6) از خارج پناهگاه در میان تیرهای سقف قرار می‌گیرند این تخته‌ها با استفاده از فضای خالی بین تیرها از داخل پناهگاه به تیرهای سقف کوبیده می‌شوند بلوک‌های بتنی از بین تیرها می‌گذرند و روی تخته قرار داده می‌شوند. بلوک‌های سقف دو لایه‌اند و بین آنها ملات وجود ندارد کار بر روی سقف به همین شکل ادامه می‌یابد آخرین تخته‌های سقف توسط بلوک‌ها از خارج پناهگاه پوشانده می‌شوند. وقتی بلوک‌های سقف تماماً بکار گذاشته شدند ردیفهای پایانی بلوک‌های دیوار با استفاده از ملات در محلشان قرار می‌گیرند بدین ترتیب کار ساخت و ساز تمام می‌شود( شکل 7 را ببینید)( شکل 7 پناهگاه بلوک بتنی در زیر زمین خانه) بلوک‌های بتن جامد و نسبتاً سنگین و متراکم برای ساخت این پناهگاه بکار می‌روند. این بلوک‌ها در اندازه‌های مختلفی به فروش می‌رسند و به ندرت پیش می‌آید که برای فیت‌کردن در هنگام ساخت بریده شوند. بلوک‌های جامد و خشک برای کار توصیه می‌شوند زیرا بلوک‌های توخالی برای اینکه اثر محافظتی داشته باشند باید با بتن پر شوند. آجرها بعنوان جانشین استفاده می‌شوند و اگر بخواهیم از آنها استفاده کنیم دیوارها و سقف باید 10 اینچ ضخیم‌تر ساخته شوند تا همان مقدار محافظت بلوک‌های بتنی جامد 8 اینچی را داشته باشد. تصاویر شکل 8 چگونگی ساختن یک دیوار از جنس بلوک‌های بتنی را نشان می‌دهد. پناهگاههایی با دیوار دو جداره در بالای سطح زمین. یک پناهگاه بیرونی اتمی نیز می‌تواند با بلوک‌های بتنی برروی سطح زمین ساخته شود. 1 شکل و پناهگاه با دیوار دوجداره) بیشتر مردم برای ساختن این پناهگاه مجبور به استخدام یک پیمانکارند. این پناهگاه در مناطقی که آب یا سنگ نزدیک سطح زمین است می‌تواند ساخته شود. ساختن چنین پناهگاهی در زیرزمین غیر عملی است. دو دیوار از جنس بلوک‌های بتنی حداقل به ضخامت 20 اینچ ساخته می‌شوند و فضای بیشتر آنها با خاک یا شن هم آورده پر می‌شود. دیوارها با بندهای فلزی که هنگام ساختن دیوار در ملات آب‌دار قرارداده می‌شوند بهم متصل می‌شوند. سقف نشان داده‌شده( در شکل 9) از یک تخته بتن آرمه با ضخامت 6 اینچ که حداقل با 20 اینچ شن هم آورده پوشیده شده درست شده‌است. سقف‌ جایگزین می‌تواند با تیرهای چوبی سنگین و محکم مخصوص سقف ساخته شود و با تخته و مواد ضد آب پوشانده شود این سقف باید حداقل با 28 اینچ شن هم آورده پوشانده شود. ( شکل 9 پناهگاه با دیوار دو جداره در بالای سطح زمین) این پناهگاه تقریباً محافظت کاملی را در برابر ریزش اتمی فراهم می‌کند. پناهگاه فلزی پیش ساخته: قطعات فلزی موج‌دار پیش ساخته یا بتن ساخته می‌توانند هم برای پناهگاههای روی سطح زمین و هم پناهگاههای زیر زمین استفاده شوند. این نوع پناهگاه خصوصاً برای مناطقی که آب یا سنگ نزدیک سطح زمین است می‌تواند استفاده شود و مناسب است. همانطور که در شکل 10 نشان داده شده هنگامی که این پناهگاهها با تپلی از خاک پوشانده شوند. اثر پناهگاههای ریزش اتمی را خواهند داشت. احتمالاً برای ساختن این پناهگاه به پیمانکار نیاز پیدا می‌کنید که هزینه پیمانکار هم به قیمت مواد اولیه اضافه می‌شود این پناهگاه در مقابل تشعشعات ریزش اتمی تقریباً بطور کامل می‌تواند محافظت ایجاد کند. پناهگاه بتنی در زیر زمین: یک پناهگاه بتن آرمه‌ای در زیر زمین می‌تواند توسط پیمانکار ساخته شود و قیمت آن بسته به نوع ورودی‌اش متفاوت است. این نوع پناهگاه نیز که به شما نشان می‌دهیم تقریباً یک حفاظت کامل در برابر ریزش اتمی ایجاد می‌کند. شکل 11 این پناهگاه را با سقفی هم سطح زمین و با پشته‌ای از خاک روی آن نشان می‌دهد پناهگاههای شبیه این پناهگاه می‌توانند درون یک خاکریز یا زیر سطح زمین ساخته شوند نقشه‌های این پناهگاه هر کدام با یک راهرو یا دریچه ورودی در ضمیمه وجود دارند. نوع دیگر پناهگاه که یک حفاظت بسیار عالی را در برابر ریزش اتمی ایجاد می‌کند می‌تواند به شکل یک اتاق اضافی در زیر زمین خانه هنگام ساختن ایجاد شود. پناهگاه نشان داده شده در شکل 12 یک چنین اتاقی را نشان می‌دهد. ملاحظات مهم: که در هر نوع پناهگاه مشترک است. شکل ورودی پناهگاه تهویه دستگاه رادیو روشنایی ورودی حداقل باید یک چرخش 90 درجه داشته باشد تشعشع تا حدی شبیه به نور پخش می‌شود که مقداری از آنها در گوشه قرار می‌گیرند و بقیه در یک خط راست باقی می‌مانند. بدین ترتیب پیچ‌های تند در ورودی یک پناهگاه شدت تشعشع را در داخل پناهگاه کاهش خواهند داد. تهویه در یک پناهگاه بلوک بتنی در زیرزمین خانه بوسیله هواکش‌هایی در دیوارها و بوسیله ورودی‌های باز فراهم می‌شود. یک هواکش نیز برای راحتی بیشتر می‌تواند نصب شود. هواکش برای پناهگاههای با دیوار و جداره و پناهگاههایی که در زیر زمین ساخته می‌شوند ضروری است این هواکش نباید کمتر از 5 فوت مکعب هوا در هر دقیقه برای هر نفر تولید کند. لوله‌های تهویه نیز ضروری‌اند اما فیلترها خیر( مطابق آنچه در شکلهای 9،10،11، نشان داده شده‌است. به محض اینکه پناهگاه کامل شد یک گیرنده رادیویی باید فراهم شود و شاید یک آنتن خارجی برای نصب آن لازم باشد بخصوص برای دریافت امواجCONELRAD روشنایی یکی از ملاحظات مهم است نور کم و پیوسته با یک باتری hot- shot چهار سلوله که با یک لامپ 1500 flash light میلی آمپر سیم‌کشی شده می‌تواند فراهم شود. آزمایشات نشان داده‌است که یک چنین وسیله‌ای با یک باتری نو، نور پیوسته را حداقل برای 10 روز فراهم می‌کند و با یک باتری زاپاس منبع نور ما برای دو هفته یا بیشتر بیمه می‌‌‌شود. یک چراغ قوه یا فانوس الکتریکی برای مواقعی که نور درخشان قوی مورد نیاز است باید در دسترس باشد. یک خروجی الکتریکی( برق) منظم باید در پناهگاه وجود داشته باشد تا توان الکتریکی را در بسیاری از مناطق پخش کند. ملاحظات دیگر: اگر پنجره‌های بیرونی در گوشه زیرزمین که آنجا پناهگاه ساخته‌اید وجود دارند باید مطابق شکل نشان داده شده در قسمت ضمیمه محافظت شوند پنجره‌های دیگر پناهگاه باید در هنگام خطرات اورژانس بلوکه شوند. در این پناهگاهها ورودی نباید بیشتر از 2 فوت عرض داشته باشد و شاید لازم باشد که تختخوابها یا مواد لازم برای ساختن آنها قبل از اینکه دیوارهای پناهگاه تکمیل شوند دورن محفظه پناهگاه قرار داده شوند پناهگاههایی که در زیرزمین و پناهگاههایی که در زیر زمین خانه‌ها هستند می‌توانند بعنوان محافظ در برابر گردباد و طوفان بکار برده شوند. III- زندگی در یک پناهگاه رادیواکتیویته ریزش اتمی در ابتدا به سرعت کاهش می‌یابد 49 ساعت بعد از یک انفجار اتمی شدت تشعشع فقط در حدود یک درصد مقداری است که یک ساعت بعد از انفجار وجود داشته‌است. اما مقدار تشعشع در ابتدا می‌تواند آنقدر شدید باشد که یک درصد از آن نیز به شدت خطرناک باشد شما باید برای ماندن در پناهگاهتان حداقل برای چندین روز کامل آماده باشید و آن را برای 14 روز یا بیشتر بسازید. فهرست وسایل مورد نیاز را نیز بیان خواهیم کرد. خانوادهای بچه‌دار مشکلات خاص خواهند داشتو آنها باید تفریحات ساده را فراهم کنند. برای هر نفر باید یک کار مقرر شود و این کارها باید به صورت چرخشی باشند. مثلاً وقتی که تعدادی از افراد خانواده در خوابند بقیه باید بیدار باشند. برای از بین بردن یکنواختی باید کارهایی را ایجاد کرد تا خانواده را سرگرم کند. یادداشت‌هایی مانند دفتر خاطرات می‌تواند نگهداری شوند. زندگی و بقای خانواده بسیار زیاد به اطلاعات دریافتی توسط رادیو بستگی دارد. وقایع باید به سبب اطلاعات و آموزش‌ها نگهداری شوند که شامل زمان و تاریخ پخش تشعشع است. شاید جیره‌بندی برای خانواده لازم شود. هواکش‌ها باید به صورت دوره‌ای در یک برنامه زمانی منظم راه‌اندازی شوند. زمان فرا خواهد رسید که در پناهگاهی که در زیرزمین خانه ساخته می‌شود تشعشع آن قدر کاهش می‌یابد که امکان استفاده از تمام زیرزمین را به ما می‌دهد. به هر حال هر مدت زمانی را که لازم است باید درون پناهگاه برای به حداقل رساندن میزان پرتوگیری سپری کرد. پس از سکونت در پناهگاه مشکلات اداره منزل در آنجا شروع می‌شود. غذا، خدمات پزشکی، لوازم آشپزخانه و تجهیزات اگر از قبل در پناهگاه ذخیره نشده باشند باید به سرعت جمع‌آوری شده و به آنجا منتقل شوند. بعد از اینکه خانواده در پناهگاه مستقر شد. اصول خانه‌داری باید بوسیله متصدی بزرگسال اجرا شود. رعایت اصول بهداشتی در حد پناهگاه خانوادگی احتیاج به تعلیم و برنامه‌ریزی بیشتری دارد. تدارک وسایل توالت فوری و دفع پسماند‌های انسان یک مسأله حاد خواهد بود. حتی ظروف دردار مانند سطل آشغال آشپزخانه می‌توانند کار یک توالت را انجام دهند. یک ظرف آشغال 10 گالنی با یک در مناسب و کم برای نگهداری آشغال‌ها می‌تواند استفاده شود تا هنگامی که بتوان به سلامت در خارج از پناهگاه زندگی کرد. جیره‌بندی آب بسیار مشکل خواهد بود و برای آن باید با دقت برنامه‌ریزی کرد. برای پناهگاههایی که در شرایط آب و هوایی سرد قرار دارند یک بخاری الکتریکی قابل حمل توصیه می‌شود. یک دستگاه خنک‌کننده نیز باید در ابتدا در داخل پناهگاه قرار داده شود. حتی اگر نیروی الکتریکی بعد از یک حمله آسیب ببیند، استفاده از بخاری پناهگاه را راحت‌تر خواهد ساخت. گرمای بدن در اقامتگاههای بستر در حفظ دما کمک خواهد کرد. البته لباسهای گرم و رختخواب ضروری‌اند. از بخاریهایی با شعله باز یا از پخت و پز باید اجتناب کرد. چون شعله آنها اکسیژن مصرف می‌کند. بعضی از خانواده‌ها از قبل آخر هفته‌هایشان را در پناهگاههای خانگیشان برای غلبه بر مشکلات و مشخص‌ کردن لوازم مورد نیاز تمرین می‌کنند. چه کار کنید؟ اگر حمله‌ای صورت گرفت و شما پناهگاه آماده ندارید. چند منطقه هستند که در صورت وجود به خوبی پناهگاههای آماده‌اند. اما اطلاعات زیادی راجع به آنها نداریم. یک مسکن خانگی و بدون زیرزمین نیز بعضی از محافظتهای طبیعی در برابر ریزش‌ اتمی را فراهم می‌کند. در طبقه همکف خانه مقدار تشعشع نصف مقدار بیرون‌اش خواهد بود. بهترین نوع محافظت در طبقه همکف در قسمت مرکزی خانه است. یک زیرزمین می‌تواند مقدار تشعشع ریزش‌ اتمی را تا مقدار آن خارج کاهش دهد. سالمترین قسمت گوشه زیرزمین است که کمتر روبروی پنجره‌ها قرار داشته باشد و همچنین عمیق‌ترین قسمت زیرزمین اگر بعد از اعلام خطر زمان کافی وجود داشته باشد مقدار محافظت زیرزمین می‌تواند با بستن پنجره‌ها توسط آجر، خاک، کتاب، مجله یا هر نوع ماده سنگین دیگر افزایش یابد. پناهگاه در ساختمان آپارتمان: ساختمانهای آپارتمان بزرگ آجری یا بتنی نسبت به خانه‌های معمولی پناهگاههای طبیعی بهتری‌اند. به طور کلی چنین آپارتمانهایی نسبت به ساختمانهای کوچک محافظت بیشتری را فراهم می‌کنند به این علت که دیوارهای آنها ضخیم‌ترند و فضای بیشتری در آنها وجود دارد. قسمت مرکزی طبقه همکف یک ساختمان آپارتمانی محکم، با کف بتنی، محافظت بیشتری را در برابر ریزش اتمی نسبت به زیرزمین معمولی یک مسکن خانگی فراهم می‌کند. زیرزمین چنین آپارتمانی نیز مقدار محافظت طبیعی را به اندازه پناهگاه بلوک بتنی که برای زیرزمین یک مسکن خانگی ساخته می‌شود، فراهم می‌کند. مشکل اصلی ساکنین آپارتمانهای شهری، اصولاً برنامه استفاده از فضای موجود است. یک چنین برنامه‌ریزی‌ای به همکاری دیگر ساکنین و مدیر آپارتمان احتیاج دارد. فضای موجود نیز باید مشخص شود و به کسانی که از آن استفاده می‌کنند اختصاص داده شود. اگر این برنامه‌ها تمرین شوند با یکنواختی بیشتری کار خواهند کرد. مالک ساختمان بر حسب لزوم می‌تواند سیستم تهویه زیرزمین، منبع آب و سیستم بهداشتی را تغییر دهد. احتمالاً شما بعد از شنیدن صدای آژیر خطر و قبل از اینکه ریزش اتمی به شما برسد. زمانی را برای حمل وسایل مورد نیازتان از آپارتمانتان به زیرزمین خواهید داشت. چرا باید یک پناهگاه آماده داشته‌ باشیم؟ ریزش اتمی می‌تواند جان انسانهای بیشتری را نسبت به موج انفجار و گرمای حاصله از یک حمله هسته‌ای تهدید کند. هیچ کس جنگ را نمی‌خواهد و نمی‌داند که چه زمانی اتفاق خواهد افتاد اما داشتن یک پناهگاه ریزش اتمی به عنوان یک بیمه عمر لازم است. این پناهگاه به جز موارد اضطراری مورد نیاز نیست اما در موارد اضطراری همانند زندگیتان با ارزش است. لیست اقلام مورد نیاز در پناهگاه: مواد و لوازم آشپزی، آب (به صورت ذخیره برای 2 هفته، که برای هر نفر حداقل 7 گالن لازم است.) غذا( ذخیره برای 2 هفته) ظروف غذا خوری بشقاب، فنجان و دستمال سفره‌های یک بار مصرف درب بازکن کنسرو و بطری چاقوی جیبی غذای مخصوص کودکان و بیماران مواد و لوازم بهداشتی سطل زباله (20 گالنی) سطل دردار برای توالت سطل پسماندهای انسانی (10 گالنی) دستمال توالت، دستمال کاغذی، نوار بهداشتی، کهنه مصرفی+ معمولی و صابون خشک (بدون آب) کیسه‌های خواربار، دستکش‌های ضد آب تجهیزات پناهگاه: باتری برای رادیو فرکانسهای CONELARD با علامتهای (640 یا 1240) و باتری‌های زاپاس برای مصرف دو هفته وسایل اندازه‌گیری تشعشع برای مصارف خانگی در صورتی که چراغ قوه‌ها و فانوس الکتریکی و باتری‌های زاپاس برای مصرف دو هفته در دسترس باشند. لباس ، رختخواب (تخته کائوچویی و وسایل مخصوص بیماران) ابزار جعبه کمکهای اولیه نوشتن و خواندن پیچ‌گوشتی، انبردست و دیگر ابزارهای خانگی، بازی‌ها و سرگرمی‌های مخصوص کودکان وسایل خارج از پناهگاه اما در دسترس: وسایل آشپزی(گاز پیک‌نیکی، کنسرو داغ‌کن)- وسایل آتش‌نشانی خانگی ابزارهای نجات- و نشریات پزشکی در مواقعی که پزشک در دسترس نباشد مفید خواهند بود. پناهگاه خانگی حفاظت بوسیله یک پناهگاه بتنی خارجی فراهم می‌شود. سقف پناهگاه نیز می‌تواندد بعنوان یک حیاط جذاب مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات کلی: در این پناهگاه ریزش اتمی خانگی برای خانه‌های بدون زمینه طراحی شده‌است و یک پناهگاه خانگی دائمی است که در حیاط قرار می‌گیرد این پناهگاه حداقل برای محافظت از 40 نفر طراحی شده‌است که کمترین استاندادرد حفاظت پناهگاههای عمومی( البته در آمریکا) است. این پناهگاه اطمینان حفاظت از افراد در درون پناهگاه در مقابل ریزش اتمی را بعد از یک حمله اتمی به ما می‌دهد. همچنین در برابر اثرات آتش و موج انفجار انفجارهای اتمی و محافظتهایی را فراهم می‌کند. آنچه که در زیر آمده جزئیات نقشه‌های پناهگاه است که توانایی تهیه جا برای 6 نفر بزرگسال را دارد. این پناهگاه می‌تواند با بتن آرمه‌ای که در محل ریخته می‌شود یا با تکه‌های بتن‌های پیش‌ساخته یا با مخلوطی از هردوی اینها ساخته شود. اگر این پناهگاه طبق حزئیاتی که گفته شده در نزدیکی سطح زمین ساخته شود سقف آن می‌تواند بعنوان یک حطای بیرونی مورد استفاده قرار گیرد. پناهگاه با یک در یا دریچه و یک راهروی چوبی قابل دسترسی است. هوای تازه توسط یک هواکش گریز از مرکز که به صورت دستی کار می‌کند و دو لوله که در بالای سطح زمین قرار دارند، فراهم می‌شود از مطابقت نقشه پناهگاه یا قانون ساخت و ساز محلی مطمئن شوید و در صورت لزوم پروانه ساخت را نیز بگیرید. حفاری: کناره‌های حفره باید دارای یک شیب تدریجی کافی باشد تا از ریزش جلوگیری شود.. مواد مورد استفاده برای پرکردن و خاکریز باید خاک و شن باشد ریشه‌ها و سنگهای بزرگ باید قبل از آن برداشته شوند.. زیربنای تخته کف پناهگاه باید برای سهولت در جایگذاری غشای ضدآب مسطح باشد و نیز برای ایجاد استقامت یکسان برای ساختمان. منطقه مجاور حیاط باید حداقل 1 اینچ در هر 10 فوت برای فراهم کردن سک سیستم فاضلاب خوب شیب پیدا کند. این پناهگاه در برابر فشارهای بالای psi 5 مقاومت خواهد کرد و محافظت بسیار خوبی را در برابر گردباد فراهم می‌کند. گزینه‌‌ها: برای جادادن افراد اضافی طول پناهگاه را6” –2 “ ( 2 و 6 اینچ) برای هر دو نفر افزایش دهید عرض را از 4” –9” زیادتر نکنید. سرویسهای الکتریکی روشنایی و پریزها می‌توانند از یک مدار جداگانه درون پناهگاه نصب شوند. یک انشعاب مواد شکن نیز باید دورن پناهگاه نصب شود. روشنایی‌ها و پریزهای اضافی می‌توانند توسط این مدار در بالای حیاط فراهم شوند. یک موتور الکتریکی و قرقره می‌توانند برای بکار انداختن هواکش هندلی گریز از مرکز نصب شود. نکات: دیوارهای خارجی، تخته سنگ و تخته زیر کف باید با یک غشای 3 لای ضدآب، ضد آب شوند این کار با یک غشای پیوسته که به تمام محدوده سطح برای محفاظت می‌چسبد فراهم می‌شود. این غشا باید در مراحل خاکریز و دیگر مراحل ساختن محافظت شود. سنگ‌فرش یا آجرها را روی بستر شنی در هنگاهم نصب تخته سقف بعنوان حیاط قرار دهید. تعدادی دریچه فلزی آماده تجاری برای سقف وجود دارد که کار در پناهگاه را به شکل مناسبی انجام خواهد داد. هر چند تا زمانی که در 10 بابر هوا مقاوم است و دوام مورد نیاز را دارد یک ورقه فلزی گالوانیزه پیش ساخته که در را بپوشاند برای این کار مناسب خواهد بود. اطلاعات نقشه ساخت: فولاد 20,000 psi= بتن 2500 psi= حداقل خاک 600psi= برای مقاومت در برابر فشار رو به پائین. اصلاحات اولین تغییر نیز استفاده از قطعات بتنی 12 اینچی برای دیوارها به جای بتن آرمه است. کف، سقف و راه ورودی مانند پناهگاههای پایه‌ای است و مقدار اثر محافظتی آنها هم یکسان است. اگر یک زیرزمین موجود باشد پناهگاه می‌تواند همراه آن یا جدا از آن باشد. با این تغییر یک پناهگاه به زیرزمین خانه ملحق می‌شود و از فضای پناهگاه دوگانه بعمل می‌آید. از دیگر مزایای این اطلاعات شکل انعطاف‌پذیر و طرحی مطابق نقشه خانه‌ است و همچنین استفاده یکسان از مواد ساختمان که در ساخت خانه مصرف می‌شوند. اگرنقشه‌برداری مجاز باشد و پناهگاه می‌تواند در دامنه کوه یا خاکریز ساخته شود و بدین شکل فاکتور حفاظت با صاف‌شدن یک تپه خاکی به بالای پناهگاه افزایش می‌یابد حداکثر 4 فوت خاک برای پوشش تهیه می‌‌شود. مزیت عمده این اصلاح در پناهگاه این است که باحداقل خاکبرداری در مناطقی که فاضلاب ضعیف و بدی دارند و یا سطح آبهای زیرزمینی نزدیک سطح زمین است این پناهگاه ساخته می‌شود. هر چند برای کاهش پرتوگیری پناهگاه بالای سطح زمین به تپه‌های خاکی اضافی در اطراف آن نیاز است. این پناهگاه تغییر یافته اجازه طراحی و ساختن یک پناهگاه با یک ورودی کوچک مناسب را به ما می‌دهد. پله‌های فلزی نیز که در دیوار بتنی قرارداده می‌شوند امکان استفاده بیشتر از فضای پناهگاه را به ما می‌دهند. پناهگاه خانگی روی سطح زمین اطلاعات کلی این پناهگاه خانوادگی برای اشخاصی در نظر گرفته شده که یک پناهگاه روی سطح زمین را ترجیح می‌دهند یا به عللی مثل بالابودن آبهای زیرزمین که در اینصورت نمی‌توانند یک پناهگاه زیرزمینی داشته باشند از این پناهگاه استفاده می‌شود. بطور کلی یک پناهگاه در زیرزمین اقتصادی‌تر و مقرون به صرفه‌تر و برتر از یک پناهگاه در بالای سطح زمین است. این پناهگاه برای برخورداری از یک محافظت استاندارد در برابر تشعشعات ریزش اتمی طراحی شده‌است. این پناهگاه همچنین می‌تواند یک حفاظت مؤثرکلی در برابر اثرات طوفان گردباد و زلزله ایجاد کند و حتی یک حفاظت محدود در برابر موج انفجار و اثرات حرارتی یک انفجار هسته‌ای ایجاد می‌کند. این پناهگاه می‌تواند با دو ردیف بلوک بتنی 12 اینچی و 8 اینچی ساخته شود. و با شن یا دوغاب سیمان و بتن‌آرمه‌ای که در محل ریخته می‌شود پر شود. در این پناهگاه پنجره‌ها حذف شده‌اند بنابراین برای مصرف روزانه نور الکتریکی توصیه می‌شود. جزیئات و روشهای ساخت بصورت نمونه در نظر رگفته شده‌اند. اگر موای بغیر از آنچه که نشان دادیم انتخاب شوند. مثلاً از بلوکهای با روکش آجر استفاده شود. حداقل مراقب باشید تا وزن یکسانی از مواد در هر فوت مربع فراهم شود. 200پوند در هر فوت مربع در دیوارها و 100 پوند در هر فوت مربع در سقف. اسکلت چوبی که روی بتن‌آرمه سقف قرار دارد ممکن است بوسیله باد فوق‌العاده قوی‌ای که در اثر انفجار یا گردباد ایجاد می‌شود واژگون گردد. همچنین این اسکلت چوبی اصولاً برای نمای ساختمان بکار می‌رود و محافظت لازم توسط همان سقف بتنی فراهم می‌شود. هنگامیکه از پناهگاه بعنوان محافظی در برابر بادهای قوی استفاده می‌کنید در راهرو و یا پنجره‌ها بلوک بتنی قرار ندهید. این پناهگاه برای مناطقی طراحی شده که رطوبت بیشتر از 20 اینچ بداخل زمین نفوذ نمی‌کند. اگر 20 اینچ عمق کافی برای ساختمان نیست از یک یا دو قالب از بلوک‌های بتنی برای کم‌کردن پی ساختمان استفاده کرد. ,gni آلودهkihآنآنها


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دوران قدیم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار یک موشک اتمی فکر می‌کردند، اما خطرات دیگری نیز در این باره وجود دارد. یک بمب اتمی با انفجارش مطمئناً کسانی را که در نزدیکی آن قرار دارند از بین خواهد برد. مرگ و صدماتی جدی به سبب اثرات حرارتی بمب ایجاد می‌شود که می‌تواند سوختگیهای درجه سوم را شش تا هشت مایل دورتر و سوختگیهای درجه اول را برای کسانی که 10 تا 12 مایل دورتر از یک انفجار یک مگاتنی قرار دارند، ایجاد کند. اما مرگ و میر بیشتری بوسیله تشعشعات حاصله از بمب اتمی و بیشتر بوسیله دو زمان بالای تشعشع حمل شده در مسیر باد، به صورت ریزش اتمی، حاصل می‌شود. برای محافظت از خودتان در برابر تشعشع و ریزش اتمی شما به یک پناهگاه ریزش اتمی نیاز دارید. و برای محافظت از خودتان در برابر موج انفجار بمب شما به یک پناهگاه ضد انفجار، نیاز دارید. پناهگاههای ضد موج انفجار معمولاً از عمق بیشتری نسبت به پناهگاههای ریزش اتمی برخوردارند و دارای درها و دریچه‌های ضد انفجاری مقاوم و محکمی هستند و برای مقاومت در برابر فشارهای بیشتر طراحی شده‌اند. اگر شما در منطقه‌ای که می‌تواند به علت اهمیت استراتژیکش یک نقطه صفر (محل انفجار) باشد، یا نزدیک به چنین منطقه‌ای زندگی می‌کنید، در این صورت با داشتن یک پناهگاه ضد موج انفجار آسوده‌تر خواهید بود. هر چند که برای اکثر ما یک پناهگاه ریزش اتمی نیز مناسب است. حال باز هم به توصیف ریزش اتمی می‌پردازیم: به تعبیر ساده، ریزش اتمی، گردو غبار اتمی است در هنگامی که یک انفجار اتمی گرد و غبار (رادیواکتیوی ایجاد شده بوسیله بمب) را مایلها در هوا پخش می‌کند. گرد و غبارهای سنگین ریزش می‌کنند و در مسیر موج انفجار فرود می‌آیند و hot zone ها یا مناطقی را ایجاد می‌کنند که در آنها خطر تشعشع بیرونی، اثرات انفجار اتمی احساس می‌شود. همچنان که گفته شد، مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند به پناهگاههایی در زیر زمین یا پناهگاههای ریزش اتمی برای اجتناب از مرگ یا بیماریهای جدی‌ای که از مصمومیت تابش برایشان ایجاد می‌شود. احتیاج دارند. بطوریکه در یک معاوضه هسته‌ای بین هند و پاکستان، ریزش اتمی در پاکستان، هند و مناطق از چنین اتفاق افتاد(کره، ژاپن و دیگر قسمتهای آسیای شرقی نیز از ریزش اتمی صدمه دیدند، البته صدمات آنها کمتر از مناطقی بود که مستقیماً‌ و بلافاصله در مسیر موج انفجار قرار داشتند.) اگر یک معاوضه هسته‌ای در آسیای مرکزی، شبه جزیره کره یا هند بوجود بیاید، هیچ ریزش اتمی سنگینی به امریکا نخواهد رسید اما ذرات سبکتر بوسیله باد هزاران مایل دورتر حمل می‌شوند و ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها بعد در سطح زمین جمع شوند. این ذرات می‌توانند یک هفته یا کمی بعد از انفجارهای اولیه به ساحل شرقی امریکا برسند. بعضی نقاط می‌توانند در اثر یک تندباد با شرایط غالب آب‌و هوایی از ریزش اتمی به طور کامل تهی شوند. اخبار خوب برای ما این است که ایزوتروپان رادیواکتیو کاهش می‌یابند و رادیواکتیویته آنها در طی زمان نسبتاً کم شود. بنابراین یک ذره از ریزش اتمی که دو روز بعد از انفجار روی کره فرود می‌آید خطر آن به اندازه ریزشی است که در ساعت اولیه فرود می‌آید. و مقدار ریزش که دو هفته بعد روی زمین جمع می‌شود خطر آن به اندازه ریزشی است که در ساعت اولیه بعد از انفجار فرود می‌آید. ذرات ریزش اتمی که روی خانه یا نزدیک شما فرود می‌آید می‌توانند بوسیله باد متفرق شوند و بوسیله باران یا یک جریان هوا از خانه‌تان پاک شوند. این بدان معنی است که یک باران خوب بیشتر آنها را پاک می‌کند و سطح تشعشع محیطی را کاهش می‌دهد. داشتن یک دستگاه شمارشگر گایگر Geiger می‌تواند در تشخیص این مناطق و دیگر مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو هم در زمان ریزش اتمی و هم پس از آن مورد استفاده قرار گیرد. حال خطرات اصلی از ریزش اتمی را بیان می‌کنیم. بیشترین خطر ریزش اتمی و ذراتی هستند که آنها را استنشاق می‌کنید و آنها اندامهای درونی شما را به مواد رادیواکتیو آلوده می‌کنند. بنابراین در زمانی که ریزش اتمی فعال است بیرون نروید و از تنفس هوای در مواقع پیش‌بینی ریزش اتمی سنگین احتناب کنید. همچنین در زمان ریزش اتمی فن‌کوئل‌ها، Air Conditioning (سیستم‌های تهویه مطبوع) را که هوا را از خارج به داخل خانه می‌آورند خاموش کنید مگر آینکه آنها با یک فیلتر HEPA مجهز شده‌باشند( تعداد کمی از سیستمهای مسکونی این چنین‌اند). ماسکهای ضد گرد و خاک می‌توانند مفید باشند اما ماسکهای ضدگاز با یک درجه‌بندی NBC ( هسته‌ای، بیولوژیکی، و شیمیایی) محافطت کننده‌های بهتری‌اند. همچنین اگر شما در زمان ریزش اتمی به بیرون می‌روید از آوردن لباسهای آلوده شده به ریزش اتمی به خانه‌تان خودداری کنید. لباسهایتان را پاک کنید خودتان را زیر آب بشوئید تا گرد و غبار اتمی جمع شده روی شما پاک شود. لباسهایتان را در خارج از خانه دربیاورید برای اینکه آلودگی آنها از بین برود. به محض ورود به خانه دوباره و با یک صابون خوب و مناسب دوش بگیرید تا ذرات رادیواکتیو از روی پوست و موی شما پاک شوند که این کار از شما و دیگر اعضای خانواده‌تان محافظت می‌کند. یکی از اثرات درازمدت پرتوگیری توسط ریزش اتمی و رادیواکتیویته با میزان کم سرطان تیروئید است. این بدین دلیل است که تیروئید ید رادیواکتیو را جذب می‌کند. ایزوتروپهای خطرناک را متمرکز می‌کند و اثرات زیان‌آور وطولانی مدت ایجاد می‌کند شما شاید یک هفته بعد از این جریان مریض نشوید اما سالهای بعد این می‌تواند مسائلی جدی را ایجاد کند مانند سرطان، علم پزشکی ثابت کرده است که با مصرف ید ید پتاسیم یا ید ذرات پتاسیم به صورت و دهان قبل و در زمان ریزش اتمی تیروئید باید شسته می‌شود. و بدین شکل مقادیر زیان‌آور ایزوتروپهای رادیواکتیو جدب نخواهد شد. ریزش اتمی از قدرت ندهید: در روسیه گاوهایی که در مسیر باد حادثه چرنوبیل قرار داشتند علفهای که ذرات رادیواکتیو روی آنها وجود داشت را خوردند. ایزوتروپهای رادیواکتیو در بیشتر آنها پس داده شده که سپس بوسیله کودکان با همان اثرات زیانبارشان مصرف شدند در مناطق دیگر نیز محصولات کشاورزی با ذرات اتمی‌ای که روی آنها بودند مصرف شدند. پس مراقب باشید تا در زمان ریزش اتمی یا اندکی بعد از آن غذایی را جمع‌آوری نکنید. , آور و بعد از ریزش اتمی شیر تازه مصرف نکنید. شستشوی شدید، مواد و ذرات اتمی روی سبزیجات را کاهش می‌دهد و کندن پوست میوه‌ها نیز آنها را برطرف می‌کند. اگر شما از مناطق سطحی آب مانند برکه‌ها رودخانه‌ها یا نهرها یا آب باران جمع شده مصرف می‌کنید تمامی اینها باید قبل از مصرف از ذرات رادیواکتیویته بسیار ریز تصفیه شوند. آب خودش رادیواکتیو نمی‌شود اما باید از ذرات ریزش اتمی که داخل آن قرار دارند تصفیه شود. و بخاطر بیاورید که وقتی ذرات به حد زیاد در فیلتر شما جمع شوند چون رادیواکتیویته هستند باید آنها را از پناهگاه خارج کرد. هر روزه بدن شما از نور خورشید تشعشعاتی را جذب می‌کند اما اثرات اشعه گاما و دیگر تابشهایی که می‌توانند از ریزش اتمی بوجود بیایند بسیار بدتر و خطرناکتر از یک آفتاب سوختگی‌اند. بیماریهای تابشی بسیار جدی و خطرناک‌اند. پس کار شما کم کردن میزان پرتوگیری از تشعشع است. با توجه به آنچه گفته شد برای جلوگیری از این همه آثار زیانبار شما به یک پناهگاه در برابر ریزش اتمی نیاز دارید. پناهگاههای ریزش اتمی برای فراهم‌کردن یک مکان ایمن ساخته می‌‌شوند که اغلب در زیر زمین یا اندکی زیر زمین قرار دارند که شما می‌توانید با استفاده از آنها از تمام یا بیشتر تشعشعات ریزش اتمی جلوگیری کنید. همانطور که گفتیم ریزش اتمی یا گرد و غبار اتمی(Fallout ) ذرات منتشر شده بسیار ریزی هستند که بعد از یک انفجار اتمی از آسمان باریده می‌شوند. پناهگاههای ریزش اتمی از خاک، شن، سیمان، آجر، بلوک سیمان، یا دیگر مواد چگال ساخته می‌شوند تا از تشعشع مواد تا وقتی که با علت نیمه‌هارشان کاهش یابند جلوگیری کنند. یک پناهگاه باید حداقل اجازه عبور تنها از تشعشع حاصله را بدهد و پناهگاههایی که اصلاَ یا و یا ازتشعشع را عبور میدهند مناسب‌ترند و این استحفاظ بهتر شما را سالم‌تر نگه میدارد. چهار فوت خاک برای حداقل مقدار مورد نیاز برای محافظت در نظر گرفته شده‌است و اگر شما در منطقه‌ای با ریزش اتمی سنگین قرار دارید محافظت بیشتر برایتان مناسب‌تر است. شما باید برنامه‌ریزی کنید باز هم هرچه شما برای ماندن طولانی‌تر در پناهگاه آماده‌تر باشید سالم‌تر خواهید ماند. گرچه پناهگاههای مناسبی می‌توانند با حفر یک جان پناه و پوشاندن آن با خاک یا با اختفاء در زیرزمین‌ها و تونل‌های مترو ایجاد شوند اما پناهگاههای صحیح و اصولی برترند. زیرا آنها برای فراهم‌کردن حداقل حفاظت مورد نیاز برای هفته‌ها یا ماهها زندگی طراحی شده‌اند تا سطح تشعشع موضعی به مقدار لازم کاهش یابد. این پناهگاهها باید شامل موارد زیر باشند: سیستم تهویه یک ورودی مخصوص کاهش پرتودهی ریزش اتمی و در صورت امکان یک ورودی برای محافظت در برابر موج انفجار یک خروجی اضطراری یک توالت شیمیایی، یک توالت اضطراری و توالت ترکیبی یا امکانات مشابه آب جاری یا آب و غذا به شکل ذخیره و یک روش برای تهیه غذا منابع نور مصنوعی یک منبع گرمایی لوازم خانگی اساسی شامل: رختخواب یا تختخوابهای توری و تختخواب و ملحفه و میز و صندلی و غیره. رادیو موج کوتاه و در صورت امکان تلویزیون برای دریافت اخبار و اطلاعات جعبه کمکهای اولیه و لوازم بهداشتی دستگاه آشکارسازی تشعشع لوازم مختلف دیگر شامل کتاب‌ها، بازیها، البسه، ابزار، باتریها، زاپاس و غیره چنانچه مشاهده می‌کنید بسیاری لوازم مورد نیاز برای یک اقامت طولانی مدت در پناهگاه ریزش اتمی مانند لوازم مورد نیاز برای مقاومت در برابر دیگر حوادث طبیعی و حوادث ساخت بشر می‌باشند. در حقیقت موارد اضطراری زیادی وجود دارند که یک پناهگاه ریزش اتمی نتوانند از شما در برابر آنها محافظت کند. بدین سبب داشتن یک پناهگاه ریزش اتمی که محکم ساخته شده و با اختفاء و استتار پنهان شده و با یک در محکم محهز شده‌است یک راه نجات خودتان است. کاپیتان دیوCaptain Dave منابع زیر را بیشتر از (Federal Energecy) FEMA ( نمایندگی مدیریت اضطراری فدرال) تألیف کرده‌است. تا شما برای نجات خودتان یک پناهگاه ریزش اتمی متناسب با احتیاجاتتان طراحی کنید و بسازید. ابتدا خلاصه‌ای از این پناهگاهها را بیان کرده و سپس به تفضیل به شرح آنها خواهیم پرداخت. پناهگاه ریزش اتمی خانواده: چاپ شده در سال 1959 از اداره بسیج دفاعی و داخلی اگر چه قدیمی است اما پناهگاههای توصیف شده در اینجا برپایه تئوری جامدات بوده و درجه بالایی از حفاظت را امروزه فراهم می‌کند در ابتدا مطالعه این پناهگاه به شما توصیف می‌شود زیرا شامل چندین تعریف پایه‌ای و نقشه‌های مفید است. پناهگاه خانگی: در سال 1980 چاپ شده و جدیدتر می‌باشد و چگونگی ساخت یک پناهگاه بتنی در زیر زمین را نشان می‌دهد این پناهگاه با ارائه سطح بالاتری از محافظت بوسیله تقویت سقف و دفن پناهگاه به اندازه چهار فوت در زیر زمین بطور عمده‌ای می‌تواند تقویت شود. پناهگاههای خانگی در بالای سطح زمین: این پناهگاه در مناطقی استفاده می‌شود که سطح آبهای زیرزمینی بالا باشد و شما قادر به حفاری نباشید و بعنوان یک پناهگاه در برابر طوفان نیز می‌تواند استفاده شود اما مقدار محافظت این پناهگاه از پناهگاههای حاوی دیوار و جداره که در بخش پناهگاه ریزش اتمی خانواده توصیف خواهد شد کمتر است. پناهگاه ریزش اتمی خانواده در یک جنگ اتمی موج انفجار گرما و تشعشعات نخستین می‌توانند میلیونها نفر را در نزدیک به نقطه صفر( محل انفجار) هسته‌ای از بین ببرند. بیش از میلیونها نفر دیگر نیز بوسیله تشعشعات ریزش اتمی ممکن است تهدید شوند اما بسیاری از آنها را می‌توان نجات داد هدف ما این است که نشان دهیم چگونه می‌توان از مرگ ناشی از ریزش اتمی گریخت. همه افراد حتی آنهایی که از هدف دور هستند به یک پناهگاه ریزش اتمی نیاز دارند. یکی از انواع پناهگاهها، پناهگاه بلوک سیمان در زیر زمین خانه است که بعنوان یک پروژه شخصی برای شما طراحی شده و از بلوک سیمان جامد( خشک) برای ساخت آن استفاده می‌شود. بیشتر مردم احتمالاَ برای ساخت انواع دیگر پناهگاهها به کمک یک پیمانکار احتیاج دارند. ارزانترین نوع پناهگاههای توصیف شده پناهگاه بلوک سیمان در زیر زمین خانه است و گران‌ترین نیز پناهگاه سیمان در زیر زمین است. اگر پناهگاه به هنگام ساخت خانه ایجاد شود نجات امکان پذیر خواهد بود. همه پناهگاهها شامل یکسری اصول بنیادی برای حفاظت در برابر ریزش اتمی‌اند مانند حفاظت از مردم سیستم تهویه و فضایی برای زندگی کردن. هر کدام از این پناهگاهها می‌توانند برای حفاظت دربرابر گردباد و دیگر طوفانهای سخت و هم برای حفاظت در برابر تشعشعات ریزش اتمی بمب هسته‌ای بکار گرفته شوند اینها معنای محافظت هستند. اما این محافظت‌ها باید قبل از صدای آژیر خطر فراهم شود نه بعد از آن. I- پناهگاه ریزش اتمی در همه جا لازم است: یک چیز مشخص است و آن اینکه اگر کشوری مورد حمله سلاحهای هسته‌ای قرار گیرد، پایگاههای هوایی و موشکی اولین اهداف خواهند بود. دشمن برای از بین بردن قدرت پدافند ما و همچنین برای نابودکردن شهرهای ما تلاش خواهد کرد. هیچکس نمی‌تواند مطمئن باشد که دشمن کی خواهد آمد؟ اما این موضوع باید مورد توجه قرارگیرد که حتی اگر دشمن حمله‌اش را به پایگاههای پدافندی ما محدود کند آنگاه ریزش اتمی ناشی از بمبهای هسته‌ای زندگی را در سرتاسر کشور تهدید خواهد کرد. یک انفجار هسته‌ای روی زمین ابری قارچ مانند بالا می‌فرستد که ذرات رادیواکتیو آن صدها مایل دورتر سقوط خواهند کرد. ریزش اتمی اولین انفجار اتمی بیش از 7000 مایل مربع برروی اقیانوس آرام گسترش یافت. نقشه‌های زیر گسترش ریزش اتمی بعد از یک حمله بزرگ را برروی اهداف نظامی و غیرنظامی نشان می‌دهد ساعت به ساعت ریزش‌های اتمی گسترش می‌یابند و رویهم می‌افتند تا اینکه بعد از 24 ساعت تقریباً تمام کشور را پوشش می‌دهند. شکل 1 محدوده ریزش اتمی یک ساعت بعد از انفجار شکل 2 محدودعه ریزش اتمی 24 ساعت بعد از انفجار این نقشه‌ها جریان باد را نشان می‌دهند که ریزش اتمی را در یک حمله فرضی در یک روزز مشخص حمل کرده‌است. در یک روز دیگر باد می‌تواند تغییر جهت دهد و مناطق سالم در نقشه را به مناطقی با نهایت خطر ریزش اتمی تبدیل کند. تهدید ناشی از ریزش اتمی نشان داده‌شده در نقشه یکسان نیست. چنانچه ریزش اتمی از محلهای انفجار هسته‌ای بیشتر رانده شود خطر نیز کاهش می‌یابد اما حتی در محلهایی با حداکثر مقدار رانش ریزش اتمی تا مدتی بعنوان یک تهدید برای زندگی و سلامتی باقی می‌ماند. II - پناهگاهها شما می‌توانید از خودتان در برابر تشعشعات ریزش اتمی محافظت کنید. هر جمعی از ماده بین شما و ریزش اتمی مقدار تشعشعی را که به شما می‌رساند تقلیل خواهد‌داد. حجم کافی باعث سالم ماندن شما می‌شود. بتن یا آجر خاک یا شن یکسری از مواد آلی هستند که سنگینی لازم برای محافظت را بوسیله جذب تشعشع دارا می‌باشند. مقدار حفاظتی تقریبی یکسانی در 8 اینچ بتن، 12 اینچ خاک، 16 اینچ کتاب یا 50 اینچ چوب وجود دارد در بیشتر کشورها درهر کجا به غیر از مناطق هدف و برخورد که مقدار ریزش اتمی سنگینی دارند این ضخامتها حفاظت مناسب برای یک پناهگاه در زیر زمین خانه را فراهم می‌کنند. پناهگاههای پیشنهادی در اینجا دارای بتن و خاک برای محافظت هستند. شما تعدادی از این پناهگاهها را می‌توانید خودتان بسازید و بقیه‌شان با پیمانکار نیاز دارند. تعدادی از پناهگاهها مخصوص زیرزمینها و تعدادی مخصوص هوای بازند برای پناهگاههای خانوادگی برای هر نفر 10 فوت مربع فضا کافی است. ( فوت مربع فضا برای هر نفر در پناهگاههای دسته‌جمعی توصیه می‌شود.) پناهگاههای بلوک بتون در زیر زمین خانه: پناهگاههای زیرزمینی متداول ارزان‌ترین نوع پناهگاه هستند که حفاظت جسمی را فراهم می‌کنند. یک پناهگاه زیرزمینی می‌تواند با بلوکهای بتنی جامد بصورت یک پروژه شخصی ساخته شود. قیمت مواد در مناطق مختلف متفاوت است. این پناهگاهها می‌تواند انواع حفاظت مورد نیاز در بیشتر کشورها را فراهم کند. این بدان معنی است که این پناهگاه می‌تواند محل زندگی بسیاری را در مناطقی با ریزش اتمی سنگین و زندگی انسانهای بیشتری را در نقاط دیگر نجات دهد. این نوع ارزان پناهگاه زیرزمینی همچنین می‌تواند در نقشه ساختن خانه‌ها و همراه آنها ثبت شود. انواع دیگر پناهگاههای مفیدی می‌توانند در خانه‌های جدید و با هزینه نسبتاً کمتر در طراحی و ساخت ایجاد شوند. (شکل 20 را ببینید.) برای ساختن یک ردیف بلوکهای بتن جامد در داخل حدوداً سه هشتم یک اینچ ملات آب را در طول مسیرهای مشخص شده روی کف زیرزمین گذاشته می‌شود. ارتفاع کئشه تقریباً به اندازه 6 بلوک است.( شکل 3) بقیه دیوار نیز با ارتفاع یکسان بالابرده می‌شود گوشه‌ها نیز دوباره بالا می‌روند دیوار به هر شکل تا سقف زیرزمین بالا برده نمی‌شود. حداقل 16 اینچ فضای خالی در بالای سر برای کسب مجوز ساختن پناهگاه بعداً مورد نیاز است. ردیف‌های بالایی بلوک‌های بتون تا وقتی که سقف کار گذاشته نشده وروی دیوار قرار داده نمی‌شود تهویه بوسیله یک راهروی باز فراهم می‌شود و دریچه‌ها نزدیک کف روی دیوار قرار می‌گیرند. چهار دریچه شکافهای کوچک ساده‌ای هستند در یک لایه بلوک‌ها. دیوار ورودی پناهگاه که از تشعشع مستقیم محافظت می‌کند باید ارتفاع یکسانی با دیوارهای اصلی پناهگاه داشته باشد. ستونهای (A-1, A در شکل 4) که از تیرهای سقف محافظت می‌کند با پیچ‌های لنگه نیم اینچی روی دیوارهای زیرزمین قرار داده شده‌اند. ارتفاع ستونهای A-1 باید برابر با ارتفاع ستونهای A و ضخامت آن برابر با تیر B باشد. تیر B در شکل 4 در مقابل دیوار پشتی از روی یک تیغه کنج به روی دیگری قرار داده می‌شود. تیر B باید روی تیرهای عمودی که روی آن قرار دارد کوبیده شود. تیرهای سقف( با علامت C در شکل 5) حداقل یک روز بعد از اینکه ملات بلوک‌های دیوار خشک شد نصب شوند. انتهای پائین هر تیر به تیر دیوار ( با علامت B در شکل 5 ) کوبیده می‌شود. تیرهای سقف روی لبه قرار داده می‌شود تیرهای تقویتی عرضی چوبی( با علامت D در شکل 5)آنها در جایشان محکم می‌کنند. در یک طرف ورودی پناهگاه هر تیر سقف در 4 اینچ بلوک دیوار باقی می‌ماند 9 اینچ فضای خارجی نیز بوسیله ملات‌ریزی روی بلوک‌های لبه پر می‌شود. تیرهای تقویتی عرضی چوبی بین تیرهای سقف هم سطح با دیوار قرار داده می‌شوند. بین این تیرهای عرضی و 4 اینچ از بلوک‌های روی لبه برای تکمیل ضخامت دیوار بخاطر حفاظت در برابر تشعشع ملات‌ریزی می‌شود.( برای مشاهده جزئیات نقشه فرعی شکل 5 را ببینید.) تخته‌های اول یا دوم سقف( با علامت E در شکل 6) از خارج پناهگاه در میان تیرهای سقف قرار می‌گیرند این تخته‌ها با استفاده از فضای خالی بین تیرها از داخل پناهگاه به تیرهای سقف کوبیده می‌شوند بلوک‌های بتنی از بین تیرها می‌گذرند و روی تخته قرار داده می‌شوند. بلوک‌های سقف دو لایه‌اند و بین آنها ملات وجود ندارد کار بر روی سقف به همین شکل ادامه می‌یابد آخرین تخته‌های سقف توسط بلوک‌ها از خارج پناهگاه پوشانده می‌شوند. وقتی بلوک‌های سقف تماماً بکار گذاشته شدند ردیفهای پایانی بلوک‌های دیوار با استفاده از ملات در محلشان قرار می‌گیرند بدین ترتیب کار ساخت و ساز تمام می‌شود( شکل 7 را ببینید)( شکل 7 پناهگاه بلوک بتنی در زیر زمین خانه) بلوک‌های بتن جامد و نسبتاً سنگین و متراکم برای ساخت این پناهگاه بکار می‌روند. این بلوک‌ها در اندازه‌های مختلفی به فروش می‌رسند و به ندرت پیش می‌آید که برای فیت‌کردن در هنگام ساخت بریده شوند. بلوک‌های جامد و خشک برای کار توصیه می‌شوند زیرا بلوک‌های توخالی برای اینکه اثر محافظتی داشته باشند باید با بتن پر شوند. آجرها بعنوان جانشین استفاده می‌شوند و اگر بخواهیم از آنها استفاده کنیم دیوارها و سقف باید 10 اینچ ضخیم‌تر ساخته شوند تا همان مقدار محافظت بلوک‌های بتنی جامد 8 اینچی را داشته باشد. تصاویر شکل 8 چگونگی ساختن یک دیوار از جنس بلوک‌های بتنی را نشان می‌دهد. پناهگاههایی با دیوار دو جداره در بالای سطح زمین. یک پناهگاه بیرونی اتمی نیز می‌تواند با بلوک‌های بتنی برروی سطح زمین ساخته شود. 1 شکل و پناهگاه با دیوار دوجداره) بیشتر مردم برای ساختن این پناهگاه مجبور به استخدام یک پیمانکارند. این پناهگاه در مناطقی که آب یا سنگ نزدیک سطح زمین است می‌تواند ساخته شود. ساختن چنین پناهگاهی در زیرزمین غیر عملی است. دو دیوار از جنس بلوک‌های بتنی حداقل به ضخامت 20 اینچ ساخته می‌شوند و فضای بیشتر آنها با خاک یا شن هم آورده پر می‌شود. دیوارها با بندهای فلزی که هنگام ساختن دیوار در ملات آب‌دار قرارداده می‌شوند بهم متصل می‌شوند. سقف نشان داده‌شده( در شکل 9) از یک تخته بتن آرمه با ضخامت 6 اینچ که حداقل با 20 اینچ شن هم آورده پوشیده شده درست شده‌است. سقف‌ جایگزین می‌تواند با تیرهای چوبی سنگین و محکم مخصوص سقف ساخته شود و با تخته و مواد ضد آب پوشانده شود این سقف باید حداقل با 28 اینچ شن هم آورده پوشانده شود. ( شکل 9 پناهگاه با دیوار دو جداره در بالای سطح زمین) این پناهگاه تقریباً محافظت کاملی را در برابر ریزش اتمی فراهم می‌کند. پناهگاه فلزی پیش ساخته: قطعات فلزی موج‌دار پیش ساخته یا بتن ساخته می‌توانند هم برای پناهگاههای روی سطح زمین و هم پناهگاههای زیر زمین استفاده شوند. این نوع پناهگاه خصوصاً برای مناطقی که آب یا سنگ نزدیک سطح زمین است می‌تواند استفاده شود و مناسب است. همانطور که در شکل 10 نشان داده شده هنگامی که این پناهگاهها با تپلی از خاک پوشانده شوند. اثر پناهگاههای ریزش اتمی را خواهند داشت. احتمالاً برای ساختن این پناهگاه به پیمانکار نیاز پیدا می‌کنید که هزینه پیمانکار هم به قیمت مواد اولیه اضافه می‌شود این پناهگاه در مقابل تشعشعات ریزش اتمی تقریباً بطور کامل می‌تواند محافظت ایجاد کند. پناهگاه بتنی در زیر زمین: یک پناهگاه بتن آرمه‌ای در زیر زمین می‌تواند توسط پیمانکار ساخته شود و قیمت آن بسته به نوع ورودی‌اش متفاوت است. این نوع پناهگاه نیز که به شما نشان می‌دهیم تقریباً یک حفاظت کامل در برابر ریزش اتمی ایجاد می‌کند. شکل 11 این پناهگاه را با سقفی هم سطح زمین و با پشته‌ای از خاک روی آن نشان می‌دهد پناهگاههای شبیه این پناهگاه می‌توانند درون یک خاکریز یا زیر سطح زمین ساخته شوند نقشه‌های این پناهگاه هر کدام با یک راهرو یا دریچه ورودی در ضمیمه وجود دارند. نوع دیگر پناهگاه که یک حفاظت بسیار عالی را در برابر ریزش اتمی ایجاد می‌کند می‌تواند به شکل یک اتاق اضافی در زیر زمین خانه هنگام ساختن ایجاد شود. پناهگاه نشان داده شده در شکل 12 یک چنین اتاقی را نشان می‌دهد. ملاحظات مهم: که در هر نوع پناهگاه مشترک است. شکل ورودی پناهگاه تهویه دستگاه رادیو روشنایی ورودی حداقل باید یک چرخش 90 درجه داشته باشد تشعشع تا حدی شبیه به نور پخش می‌شود که مقداری از آنها در گوشه قرار می‌گیرند و بقیه در یک خط راست باقی می‌مانند. بدین ترتیب پیچ‌های تند در ورودی یک پناهگاه شدت تشعشع را در داخل پناهگاه کاهش خواهند داد. تهویه در یک پناهگاه بلوک بتنی در زیرزمین خانه بوسیله هواکش‌هایی در دیوارها و بوسیله ورودی‌های باز فراهم می‌شود. یک هواکش نیز برای راحتی بیشتر می‌تواند نصب شود. هواکش برای پناهگاههای با دیوار و جداره و پناهگاههایی که در زیر زمین ساخته می‌شوند ضروری است این هواکش نباید کمتر از 5 فوت مکعب هوا در هر دقیقه برای هر نفر تولید کند. لوله‌های تهویه نیز ضروری‌اند اما فیلترها خیر( مطابق آنچه در شکلهای 9،10،11، نشان داده شده‌است. به محض اینکه پناهگاه کامل شد یک گیرنده رادیویی باید فراهم شود و شاید یک آنتن خارجی برای نصب آن لازم باشد بخصوص برای دریافت امواجCONELRAD روشنایی یکی از ملاحظات مهم است نور کم و پیوسته با یک باتری hot- shot چهار سلوله که با یک لامپ 1500 flash light میلی آمپر سیم‌کشی شده می‌تواند فراهم شود. آزمایشات نشان داده‌است که یک چنین وسیله‌ای با یک باتری نو، نور پیوسته را حداقل برای 10 روز فراهم می‌کند و با یک باتری زاپاس منبع نور ما برای دو هفته یا بیشتر بیمه می‌‌‌شود. یک چراغ قوه یا فانوس الکتریکی برای مواقعی که نور درخشان قوی مورد نیاز است باید در دسترس باشد. یک خروجی الکتریکی( برق) منظم باید در پناهگاه وجود داشته باشد تا توان الکتریکی را در بسیاری از مناطق پخش کند. ملاحظات دیگر: اگر پنجره‌های بیرونی در گوشه زیرزمین که آنجا پناهگاه ساخته‌اید وجود دارند باید مطابق شکل نشان داده شده در قسمت ضمیمه محافظت شوند پنجره‌های دیگر پناهگاه باید در هنگام خطرات اورژانس بلوکه شوند. در این پناهگاهها ورودی نباید بیشتر از 2 فوت عرض داشته باشد و شاید لازم باشد که تختخوابها یا مواد لازم برای ساختن آنها قبل از اینکه دیوارهای پناهگاه تکمیل شوند دورن محفظه پناهگاه قرار داده شوند پناهگاههایی که در زیرزمین و پناهگاههایی که در زیر زمین خانه‌ها هستند می‌توانند بعنوان محافظ در برابر گردباد و طوفان بکار برده شوند. III- زندگی در یک پناهگاه رادیواکتیویته ریزش اتمی در ابتدا به سرعت کاهش می‌یابد 49 ساعت بعد از یک انفجار اتمی شدت تشعشع فقط در حدود یک درصد مقداری است که یک ساعت بعد از انفجار وجود داشته‌است. اما مقدار تشعشع در ابتدا می‌تواند آنقدر شدید باشد که یک درصد از آن نیز به شدت خطرناک باشد شما باید برای ماندن در پناهگاهتان حداقل برای چندین روز کامل آماده باشید و آن را برای 14 روز یا بیشتر بسازید. فهرست وسایل مورد نیاز را نیز بیان خواهیم کرد. خانوادهای بچه‌دار مشکلات خاص خواهند داشتو آنها باید تفریحات ساده را فراهم کنند. برای هر نفر باید یک کار مقرر شود و این کارها باید به صورت چرخشی باشند. مثلاً وقتی که تعدادی از افراد خانواده در خوابند بقیه باید بیدار باشند. برای از بین بردن یکنواختی باید کارهایی را ایجاد کرد تا خانواده را سرگرم کند. یادداشت‌هایی مانند دفتر خاطرات می‌تواند نگهداری شوند. زندگی و بقای خانواده بسیار زیاد به اطلاعات دریافتی توسط رادیو بستگی دارد. وقایع باید به سبب اطلاعات و آموزش‌ها نگهداری شوند که شامل زمان و تاریخ پخش تشعشع است. شاید جیره‌بندی برای خانواده لازم شود. هواکش‌ها باید به صورت دوره‌ای در یک برنامه زمانی منظم راه‌اندازی شوند. زمان فرا خواهد رسید که در پناهگاهی که در زیرزمین خانه ساخته می‌شود تشعشع آن قدر کاهش می‌یابد که امکان استفاده از تمام زیرزمین را به ما می‌دهد. به هر حال هر مدت زمانی را که لازم است باید درون پناهگاه برای به حداقل رساندن میزان پرتوگیری سپری کرد. پس از سکونت در پناهگاه مشکلات اداره منزل در آنجا شروع می‌شود. غذا، خدمات پزشکی، لوازم آشپزخانه و تجهیزات اگر از قبل در پناهگاه ذخیره نشده باشند باید به سرعت جمع‌آوری شده و به آنجا منتقل شوند. بعد از اینکه خانواده در پناهگاه مستقر شد. اصول خانه‌داری باید بوسیله متصدی بزرگسال اجرا شود. رعایت اصول بهداشتی در حد پناهگاه خانوادگی احتیاج به تعلیم و برنامه‌ریزی بیشتری دارد. تدارک وسایل توالت فوری و دفع پسماند‌های انسان یک مسأله حاد خواهد بود. حتی ظروف دردار مانند سطل آشغال آشپزخانه می‌توانند کار یک توالت را انجام دهند. یک ظرف آشغال 10 گالنی با یک در مناسب و کم برای نگهداری آشغال‌ها می‌تواند استفاده شود تا هنگامی که بتوان به سلامت در خارج از پناهگاه زندگی کرد. جیره‌بندی آب بسیار مشکل خواهد بود و برای آن باید با دقت برنامه‌ریزی کرد. برای پناهگاههایی که در شرایط آب و هوایی سرد قرار دارند یک بخاری الکتریکی قابل حمل توصیه می‌شود. یک دستگاه خنک‌کننده نیز باید در ابتدا در داخل پناهگاه قرار داده شود. حتی اگر نیروی الکتریکی بعد از یک حمله آسیب ببیند، استفاده از بخاری پناهگاه را راحت‌تر خواهد ساخت. گرمای بدن در اقامتگاههای بستر در حفظ دما کمک خواهد کرد. البته لباسهای گرم و رختخواب ضروری‌اند. از بخاریهایی با شعله باز یا از پخت و پز باید اجتناب کرد. چون شعله آنها اکسیژن مصرف می‌کند. بعضی از خانواده‌ها از قبل آخر هفته‌هایشان را در پناهگاههای خانگیشان برای غلبه بر مشکلات و مشخص‌ کردن لوازم مورد نیاز تمرین می‌کنند. چه کار کنید؟ اگر حمله‌ای صورت گرفت و شما پناهگاه آماده ندارید. چند منطقه هستند که در صورت وجود به خوبی پناهگاههای آماده‌اند. اما اطلاعات زیادی راجع به آنها نداریم. یک مسکن خانگی و بدون زیرزمین نیز بعضی از محافظتهای طبیعی در برابر ریزش‌ اتمی را فراهم می‌کند. در طبقه همکف خانه مقدار تشعشع نصف مقدار بیرون‌اش خواهد بود. بهترین نوع محافظت در طبقه همکف در قسمت مرکزی خانه است. یک زیرزمین می‌تواند مقدار تشعشع ریزش‌ اتمی را تا مقدار آن خارج کاهش دهد. سالمترین قسمت گوشه زیرزمین است که کمتر روبروی پنجره‌ها قرار داشته باشد و همچنین عمیق‌ترین قسمت زیرزمین اگر بعد از اعلام خطر زمان کافی وجود داشته باشد مقدار محافظت زیرزمین می‌تواند با بستن پنجره‌ها توسط آجر، خاک، کتاب، مجله یا هر نوع ماده سنگین دیگر افزایش یابد. پناهگاه در ساختمان آپارتمان: ساختمانهای آپارتمان بزرگ آجری یا بتنی نسبت به خانه‌های معمولی پناهگاههای طبیعی بهتری‌اند. به طور کلی چنین آپارتمانهایی نسبت به ساختمانهای کوچک محافظت بیشتری را فراهم می‌کنند به این علت که دیوارهای آنها ضخیم‌ترند و فضای بیشتری در آنها وجود دارد. قسمت مرکزی طبقه همکف یک ساختمان آپارتمانی محکم، با کف بتنی، محافظت بیشتری را در برابر ریزش اتمی نسبت به زیرزمین معمولی یک مسکن خانگی فراهم می‌کند. زیرزمین چنین آپارتمانی نیز مقدار محافظت طبیعی را به اندازه پناهگاه بلوک بتنی که برای زیرزمین یک مسکن خانگی ساخته می‌شود، فراهم می‌کند. مشکل اصلی ساکنین آپارتمانهای شهری، اصولاً برنامه استفاده از فضای موجود است. یک چنین برنامه‌ریزی‌ای به همکاری دیگر ساکنین و مدیر آپارتمان احتیاج دارد. فضای موجود نیز باید مشخص شود و به کسانی که از آن استفاده می‌کنند اختصاص داده شود. اگر این برنامه‌ها تمرین شوند با یکنواختی بیشتری کار خواهند کرد. مالک ساختمان بر حسب لزوم می‌تواند سیستم تهویه زیرزمین، منبع آب و سیستم بهداشتی را تغییر دهد. احتمالاً شما بعد از شنیدن صدای آژیر خطر و قبل از اینکه ریزش اتمی به شما برسد. زمانی را برای حمل وسایل مورد نیازتان از آپارتمانتان به زیرزمین خواهید داشت. چرا باید یک پناهگاه آماده داشته‌ باشیم؟ ریزش اتمی می‌تواند جان انسانهای بیشتری را نسبت به موج انفجار و گرمای حاصله از یک حمله هسته‌ای تهدید کند. هیچ کس جنگ را نمی‌خواهد و نمی‌داند که چه زمانی اتفاق خواهد افتاد اما داشتن یک پناهگاه ریزش اتمی به عنوان یک بیمه عمر لازم است. این پناهگاه به جز موارد اضطراری مورد نیاز نیست اما در موارد اضطراری همانند زندگیتان با ارزش است. لیست اقلام مورد نیاز در پناهگاه: مواد و لوازم آشپزی، آب (به صورت ذخیره برای 2 هفته، که برای هر نفر حداقل 7 گالن لازم است.) غذا( ذخیره برای 2 هفته) ظروف غذا خوری بشقاب، فنجان و دستمال سفره‌های یک بار مصرف درب بازکن کنسرو و بطری چاقوی جیبی غذای مخصوص کودکان و بیماران مواد و لوازم بهداشتی سطل زباله (20 گالنی) سطل دردار برای توالت سطل پسماندهای انسانی (10 گالنی) دستمال توالت، دستمال کاغذی، نوار بهداشتی، کهنه مصرفی+ معمولی و صابون خشک (بدون آب) کیسه‌های خواربار، دستکش‌های ضد آب تجهیزات پناهگاه: باتری برای رادیو فرکانسهای CONELARD با علامتهای (640 یا 1240) و باتری‌های زاپاس برای مصرف دو هفته وسایل اندازه‌گیری تشعشع برای مصارف خانگی در صورتی که چراغ قوه‌ها و فانوس الکتریکی و باتری‌های زاپاس برای مصرف دو هفته در دسترس باشند. لباس ، رختخواب (تخته کائوچویی و وسایل مخصوص بیماران) ابزار جعبه کمکهای اولیه نوشتن و خواندن پیچ‌گوشتی، انبردست و دیگر ابزارهای خانگی، بازی‌ها و سرگرمی‌های مخصوص کودکان وسایل خارج از پناهگاه اما در دسترس: وسایل آشپزی(گاز پیک‌نیکی، کنسرو داغ‌کن)- وسایل آتش‌نشانی خانگی ابزارهای نجات- و نشریات پزشکی در مواقعی که پزشک در دسترس نباشد مفید خواهند بود. پناهگاه خانگی حفاظت بوسیله یک پناهگاه بتنی خارجی فراهم می‌شود. سقف پناهگاه نیز می‌تواندد بعنوان یک حیاط جذاب مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات کلی: در این پناهگاه ریزش اتمی خانگی برای خانه‌های بدون زمینه طراحی شده‌است و یک پناهگاه خانگی دائمی است که در حیاط قرار می‌گیرد این پناهگاه حداقل برای محافظت از 40 نفر طراحی شده‌است که کمترین استاندادرد حفاظت پناهگاههای عمومی( البته در آمریکا) است. این پناهگاه اطمینان حفاظت از افراد در درون پناهگاه در مقابل ریزش اتمی را بعد از یک حمله اتمی به ما می‌دهد. همچنین در برابر اثرات آتش و موج انفجار انفجارهای اتمی و محافظتهایی را فراهم می‌کند. آنچه که در زیر آمده جزئیات نقشه‌های پناهگاه است که توانایی تهیه جا برای 6 نفر بزرگسال را دارد. این پناهگاه می‌تواند با بتن آرمه‌ای که در محل ریخته می‌شود یا با تکه‌های بتن‌های پیش‌ساخته یا با مخلوطی از هردوی اینها ساخته شود. اگر این پناهگاه طبق حزئیاتی که گفته شده در نزدیکی سطح زمین ساخته شود سقف آن می‌تواند بعنوان یک حطای بیرونی مورد استفاده قرار گیرد. پناهگاه با یک در یا دریچه و یک راهروی چوبی قابل دسترسی است. هوای تازه توسط یک هواکش گریز از مرکز که به صورت دستی کار می‌کند و دو لوله که در بالای سطح زمین قرار دارند، فراهم می‌شود از مطابقت نقشه پناهگاه یا قانون ساخت و ساز محلی مطمئن شوید و در صورت لزوم پروانه ساخت را نیز بگیرید. حفاری: کناره‌های حفره باید دارای یک شیب تدریجی کافی باشد تا از ریزش جلوگیری شود.. مواد مورد استفاده برای پرکردن و خاکریز باید خاک و شن باشد ریشه‌ها و سنگهای بزرگ باید قبل از آن برداشته شوند.. زیربنای تخته کف پناهگاه باید برای سهولت در جایگذاری غشای ضدآب مسطح باشد و نیز برای ایجاد استقامت یکسان برای ساختمان. منطقه مجاور حیاط باید حداقل 1 اینچ در هر 10 فوت برای فراهم کردن سک سیستم فاضلاب خوب شیب پیدا کند. این پناهگاه در برابر فشارهای بالای psi 5 مقاومت خواهد کرد و محافظت بسیار خوبی را در برابر گردباد فراهم می‌کند. گزینه‌‌ها: برای جادادن افراد اضافی طول پناهگاه را6” –2 “ ( 2 و 6 اینچ) برای هر دو نفر افزایش دهید عرض را از 4” –9” زیادتر نکنید. سرویسهای الکتریکی روشنایی و پریزها می‌توانند از یک مدار جداگانه درون پناهگاه نصب شوند. یک انشعاب مواد شکن نیز باید دورن پناهگاه نصب شود. روشنایی‌ها و پریزهای اضافی می‌توانند توسط این مدار در بالای حیاط فراهم شوند. یک موتور الکتریکی و قرقره می‌توانند برای بکار انداختن هواکش هندلی گریز از مرکز نصب شود. نکات: دیوارهای خارجی، تخته سنگ و تخته زیر کف باید با یک غشای 3 لای ضدآب، ضد آب شوند این کار با یک غشای پیوسته که به تمام محدوده سطح برای محفاظت می‌چسبد فراهم می‌شود. این غشا باید در مراحل خاکریز و دیگر مراحل ساختن محافظت شود. سنگ‌فرش یا آجرها را روی بستر شنی در هنگاهم نصب تخته سقف بعنوان حیاط قرار دهید. تعدادی دریچه فلزی آماده تجاری برای سقف وجود دارد که کار در پناهگاه را به شکل مناسبی انجام خواهد داد. هر چند تا زمانی که در 10 بابر هوا مقاوم است و دوام مورد نیاز را دارد یک ورقه فلزی گالوانیزه پیش ساخته که در را بپوشاند برای این کار مناسب خواهد بود. اطلاعات نقشه ساخت: فولاد 20,000 psi= بتن 2500 psi= حداقل خاک 600psi= برای مقاومت در برابر فشار رو به پائین. اصلاحات اولین تغییر نیز استفاده از قطعات بتنی 12 اینچی برای دیوارها به جای بتن آرمه است. کف، سقف و راه ورودی مانند پناهگاههای پایه‌ای است و مقدار اثر محافظتی آنها هم یکسان است. اگر یک زیرزمین موجود باشد پناهگاه می‌تواند همراه آن یا جدا از آن باشد. با این تغییر یک پناهگاه به زیرزمین خانه ملحق می‌شود و از فضای پناهگاه دوگانه بعمل می‌آید. از دیگر مزایای این اطلاعات شکل انعطاف‌پذیر و طرحی مطابق نقشه خانه‌ است و همچنین استفاده یکسان از مواد ساختمان که در ساخت خانه مصرف می‌شوند. اگرنقشه‌برداری مجاز باشد و پناهگاه می‌تواند در دامنه کوه یا خاکریز ساخته شود و بدین شکل فاکتور حفاظت با صاف‌شدن یک تپه خاکی به بالای پناهگاه افزایش می‌یابد حداکثر 4 فوت خاک برای پوشش تهیه می‌‌شود. مزیت عمده این اصلاح در پناهگاه این است که باحداقل خاکبرداری در مناطقی که فاضلاب ضعیف و بدی دارند و یا سطح آبهای زیرزمینی نزدیک سطح زمین است این پناهگاه ساخته می‌شود. هر چند برای کاهش پرتوگیری پناهگاه بالای سطح زمین به تپه‌های خاکی اضافی در اطراف آن نیاز است. این پناهگاه تغییر یافته اجازه طراحی و ساختن یک پناهگاه با یک ورودی کوچک مناسب را به ما می‌دهد. پله‌های فلزی نیز که در دیوار بتنی قرارداده می‌شوند امکان استفاده بیشتر از فضای پناهگاه را به ما می‌دهند. پناهگاه خانگی روی سطح زمین اطلاعات کلی این پناهگاه خانوادگی برای اشخاصی در نظر گرفته شده که یک پناهگاه روی سطح زمین را ترجیح می‌دهند یا به عللی مثل بالابودن آبهای زیرزمین که در اینصورت نمی‌توانند یک پناهگاه زیرزمینی داشته باشند از این پناهگاه استفاده می‌شود. بطور کلی یک پناهگاه در زیرزمین اقتصادی‌تر و مقرون به صرفه‌تر و برتر از یک پناهگاه در بالای سطح زمین است. این پناهگاه برای برخورداری از یک محافظت استاندارد در برابر تشعشعات ریزش اتمی طراحی شده‌است. این پناهگاه همچنین می‌تواند یک حفاظت مؤثرکلی در برابر اثرات طوفان گردباد و زلزله ایجاد کند و حتی یک حفاظت محدود در برابر موج انفجار و اثرات حرارتی یک انفجار هسته‌ای ایجاد می‌کند. این پناهگاه می‌تواند با دو ردیف بلوک بتنی 12 اینچی و 8 اینچی ساخته شود. و با شن یا دوغاب سیمان و بتن‌آرمه‌ای که در محل ریخته می‌شود پر شود. در این پناهگاه پنجره‌ها حذف شده‌اند بنابراین برای مصرف روزانه نور الکتریکی توصیه می‌شود. جزیئات و روشهای ساخت بصورت نمونه در نظر رگفته شده‌اند. اگر موای بغیر از آنچه که نشان دادیم انتخاب شوند. مثلاً از بلوکهای با روکش آجر استفاده شود. حداقل مراقب باشید تا وزن یکسانی از مواد در هر فوت مربع فراهم شود. 200پوند در هر فوت مربع در دیوارها و 100 پوند در هر فوت مربع در سقف. اسکلت چوبی که روی بتن‌آرمه سقف قرار دارد ممکن است بوسیله باد فوق‌العاده قوی‌ای که در اثر انفجار یا گردباد ایجاد می‌شود واژگون گردد. همچنین این اسکلت چوبی اصولاً برای نمای ساختمان بکار می‌رود و محافظت لازم توسط همان سقف بتنی فراهم می‌شود. هنگامیکه از پناهگاه بعنوان محافظی در برابر بادهای قوی استفاده می‌کنید در راهرو و یا پنجره‌ها بلوک بتنی قرار ندهید. این پناهگاه برای مناطقی طراحی شده که رطوبت بیشتر از 20 اینچ بداخل زمین نفوذ نمی‌کند. اگر 20 اینچ عمق کافی برای ساختمان نیست از یک یا دو قالب از بلوک‌های بتنی برای کم‌کردن پی ساختمان استفاده کرد. ,gni آلودهkihآنآنها


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3 (1292)

از دوران قدیم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار یک موشک اتمی فکر می‌کردند، اما خطرات دیگری نیز در این باره وجود دارد. یک بمب اتمی با انفجارش مطمئناً کسانی را که در نزدیکی ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1293)

فصل دوم : تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 2-1-مسئله برنامه ریزی چند هدفی : در حالت کلی یک مسئله برنامه ریزی چند هدفی به صورت زیر است : (2-1-1) 2-2-تعریف جواب کارا (کارای پاراتو) جواب ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3 (1294)

مقدمه: علوم اسلامی را که اکنون موضوع بحث است چند گونه می توان تعریف کرد و بنا به هر تعریف ,موضوع فرق می کند. علومی که موضوع و مسائل آن علوم اصول یا فروع اسلام ادامه مطلب…

background