یه ایده جالب و کار آمد برای کسب و کارها

برنامه کسب و کارتان چیست ؟
اگر می خواهید تحول عظیمی در کسب و کار خود ایجاد کنید
اگر می خواهید با کمترین هزینه خودتان را در سراسر ایران معرفی کنید
از شما دعوت می شود به سیستم بازاریابی تک سطحی و کسب درامد آی نوتی (اولین صادر کننده کارت ویزیت الکترونیکی در ایران) بپیوندید.
شرکت آی نوتی عرضه کننده انواع خدمات برای کسب و کارها می باشد .
شرکت آی نوتی یک شرکت استارت آپی می باشد که هدف آن رونق بخشی و اشتغال زایی در فضای کسب و کار نوین می باشد .
آی نوتی خدمات مختلفی را به کسب و کار ها ارائه کرد که این خدمات باعث تحول عظیم آن ها شد .
برخی از این خدمات شامل :
کارت های ویزیت الکترونیک (CRM)
امکان ثبت موقعیت مکانی بر روی نقشه (IMAP)
پنل های پیامکی (USSD)
پرداخت هوشمند قبض
شارژ سیم کارت
بسته مکالمه رایگان ( همراه کارت آی نوتی )
خرید بلیط هواپیما (ITRAVEL)
و در آخر بازی آی نوتی می باشد که مختصرا کاربران برای بازی کردن و دریافت امتیاز باید از خدمات کسب و کار ها استفاده کنند . با اینکه شرکت آی نوتی یک شرکت نو پا می باشد ولی توانسته است در مدت کمتر از یک سال حدود 126.000 نفر را به صورت بازاریاب مشغول کار کند که در حوزه کارآفرینی تحولی عظیم به شمار می رود .
شما هم می توانید عضو خانواده آی نوتی باشید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت و شبکه های اجتماعی آی نوتی مراجعه کنید:
🌎 https://iNoti.ir
🆔 http://Mag.iNoti.ir
🆔 https://t.me/iNotiOfficial
🆔 https://instagram.com/inotiofficial

متن کامل: پایان نامه ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد

دانشكده علوم اجتماعي

 

 

 

 

 

ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : 

استاد راهنما : دكتر مهدي طالب

استاد مشاور : دكتر مصطفي ازكيا

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در

رشته تحصيلي مديريت توسعه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1- بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهميت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- سوالات اساسي تحقيق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………13

مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاريخچه مديريت روستايي در ايران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطيت…………………………………………………………………………………..18

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطيت تا جنگ جهاني دوم……………………………………………………. 20

2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهاني تا اصلاحات ارضي……………………………………………………21

2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي…………………………………………………..22

2-1-5- دوره پنجم ـ از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون…………………………………………………………..28

2-2- ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-1- اهميت و ضرورت ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………… 31

2-2-2- سير تحول و تطور ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………… 32

2-2-3- ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد…………………………………………………………… 34

2-2-4- تعاريف ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………37

2-2-5- ويژگيهاي نظام ارزيابي عملكرد اثربخش…………………………………………………………………..39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-6- ديگر ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش………………………………………………………………………40

2-2-7- گرايشهاي اصلي در انتخاب معيارها و شاخصهاي ارزيابي…………………………………………..41

2-2-8- محدوديتها و موانع ارزيابي………………………………………………………………………………………. 43

الف) خطاي انساني……………………………………………………………………………………………………………….44

ب) موانع سازماني و فرهنگي…………………………………………………………………………………………………..45

2-3- مفهوم اثربخشي…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-1- تعاريف اثربخشي……………………………………………………………………………………………………..48

2-3-2- سطوح اثربخشي……………………………………………………………………………………………………….49

2-3-3- رويكردها و مدل‌هاي اثربخشي…………………………………………………………………………………..53

الف – رويكرد نيل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53

ب – رويكرد منبع- سيستم………………………………………………………………………………………………………55

پ – رويكرد ذينفعان استراتژيك……………………………………………………………………………………………. 56

ت – رويكرد آينده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57

ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-4- پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60

2-5- آشنايي با نهاد دهياري………………………………………………………………………………………………….. 61

2-6- وظايف تفصيلي دهيار و دهياري………………………………………………………………………………….. 64

2-7- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………….70

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-1- سطح سنجش و تكنيك‌هاي جمع‌آوري اطلاعات………………………………………………………………71

3-2- جامعه آماري و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3- آماره‌هاي مورد بهره گیری…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظيم پرسشنامه تحقيق………………………………………………………………………………………….73

3-5- فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….74

3-6- تعاريف متغيرها (واژگان) کليدی تحقيق…………………………………………………………………………..74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77

4-1- آشنايي با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78

4-2- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي………………………………………………………82

4-3- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي……………………………………………………………………86

4-4- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني……………………………………………………..89

4-5- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………………….93

4-6- ارزيابي دهياران از ارتباط دهيار و شورا……………………………………………………………………………………….96

4-7- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي………………………………………..100

4-8- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي…………………………………………………………103

4-9- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني……………………………………………106

4-10- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………110

4-11- ارزيابي اعضاي شورا از ارتباط دهيار و شورا…………………………………………………………………….113

4-12- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي…………………………………………………117

4-13- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي………………………….. …………………………………….120

4-14- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني…………………………………………………….123

4-15- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………………..137

4-16- ارزيابي مردم از ارتباط دهيار و شورا……………………………………………………………………………….130

4-17- آزمون فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………134

4-18- عمده‌ترين مسائل و مشكلات دهياري از نظر سه گروه………………………………………………….152

4-19- نتايج مصاحبه و بحث هاي گروهي با مردم و دهياران چند روستا…………………………………..153

4-20- نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………166

فصل پنجم : جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات…………………………………………………………167

5-1- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………168

5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

فرمت ورد: گرایش مديريت توسعه : پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی درباره عملکرد دهیاری ها

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مديريت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

گرایش جمعیت شناسی :پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با موضوع مذهب و باروري

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعیت شناسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

 

Continue reading

دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد علوم اجتماعی: گرایش پژوهش علوم اجتماعی بررسي عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش پژوهش علوم اجتماعی با موضوع بررسي عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی آزمون تجربي در شهر اراک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

دانلود فایل: پایان نامه بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني

گرایش بشر شناسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  • سئوالات پژوهش

Continue reading

دانلود فرمت word : گرایش انسان شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش بشر شناسی

با موضوع : بررسي بشر شناختي بازنمود هويت آذربايجاني در انجمن هاي غير دولتي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت

آن چیز که به عنوان سابقه تجربي موضوع مي توان عنوان كرد بحثهايي می باشد كه به صورت محدود توسط برخي افراد صورت گرفته می باشد كه به چند مورد از آنها مي پردازيم .

Continue reading

فایل تحقیق : پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ريزي ورفاه اجتماعي درباره عدالت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ريزي ورفاه اجتماعي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

متن کامل: رشته مطالعات زنان : پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: سقط جنين های ارادی و تجربه زيسته زنان

مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات زنان  با موضوع: سقط جنين های ارادی و تجربه زيسته زنان :

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading