دسته‌بندی نشده

3 (1293)

فصل دوم : تصميم گيري چند معياره (MCDM) 2-1-مسئله برنامه ريزي چند هدفي : در حالت كلي يك مسئله برنامه ريزي چند هدفي به صورت زير است : (2-1-1) 2-2-تعريف جواب كارا (كاراي پاراتو) جواب را يك جواب كاراي (كاراي پاراتو) مسئله فوق گويند اگر و فقط اگر نتوان يافت به... ادامه متن

فصل دوم : تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) 2-1-مسئله برنامه ریزی چند هدفی : در حالت کلی یک مسئله برنامه ریزی چند هدفی به صورت زیر است : (2-1-1) 2-2-تعریف جواب کارا (کارای پاراتو) جواب ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1288)

تقويم تاريخ اسلام محرم | صفر | ربيع الاول | ربيع التاني | جمادي الاول | جمادي الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذيقعده | ذيحجهتاريخ عنوان 1 محرم  يورش ابرهه به مكه معظمه براي نابودي كعبه – 53 سال پيش از هجرت1 محرم  محاصره شدن پيامبر(ص) و بني هاشم در... ادامه متن

تقویم تاریخ اسلام محرم | صفر | ربیع الاول | ربیع التانی | جمادی الاول | جمادی الثانی | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذیقعده | ذیحجهتاریخ عنوان 1 محرم  یورش ابرهه ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1288)

تقويم تاريخ اسلام محرم | صفر | ربيع الاول | ربيع التاني | جمادي الاول | جمادي الثاني | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذيقعده | ذيحجهتاريخ عنوان 1 محرم  يورش ابرهه به مكه معظمه براي نابودي كعبه – 53 سال پيش از هجرت1 محرم  محاصره شدن پيامبر(ص) و بني هاشم در... ادامه متن

تقویم تاریخ اسلام محرم | صفر | ربیع الاول | ربیع التانی | جمادی الاول | جمادی الثانی | رجب | شعبان | رمضان | شوال | ذیقعده | ذیحجهتاریخ عنوان 1 محرم  یورش ابرهه ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1289)

-118491-146151600 پايان نامه دوره كارشناسي کامپيوتر گرايش نرم افزار موضوع: هوش جمعی و کاربردهای آن استاد راهنما: خانم مهندس حلمی نام دانشجو: سمیرا اسدپور بهمن ماه 1387 پايان نامه دوره كارشناسي کامپيوتر گرايش كامپيوتر موضوع: هوش جمعی و کاربردهای آن نام... ادامه متن

-118491-146151600 پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار موضوع: هوش جمعی و کاربردهای آن استاد راهنما: خانم مهندس حلمی نام دانشجو: سمیرا اسدپور بهمن ماه 1387 پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش کامپیوتر موضوع: ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1289)

-118491-146151600 پايان نامه دوره كارشناسي کامپيوتر گرايش نرم افزار موضوع: هوش جمعی و کاربردهای آن استاد راهنما: خانم مهندس حلمی نام دانشجو: سمیرا اسدپور بهمن ماه 1387 پايان نامه دوره كارشناسي کامپيوتر گرايش كامپيوتر موضوع: هوش جمعی و کاربردهای آن نام... ادامه متن

-118491-146151600 پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار موضوع: هوش جمعی و کاربردهای آن استاد راهنما: خانم مهندس حلمی نام دانشجو: سمیرا اسدپور بهمن ماه 1387 پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر گرایش کامپیوتر موضوع: ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1290)

مقدمه فتوشاپ 6 جديدترين و مهمترين نسخه از برنامه‌اي است كه از سال 1987 به بعد استانداردي براي اصلاح و دستكاري تصوير شده است. نسخه جديد اين برنامه، داراي ويژگي‌هاي جديد بسياري از جمله نوار Tool Options مي‌باشد كه تمام گزينه‌هاي ابزار را درست نزديك... ادامه متن

مقدمه فتوشاپ 6 جدیدترین و مهمترین نسخه از برنامه‌ای است که از سال 1987 به بعد استانداردی برای اصلاح و دستکاری تصویر شده است. نسخه جدید این برنامه، دارای ویژگی‌های جدید بسیاری از جمله نوار ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1290)

مقدمه فتوشاپ 6 جديدترين و مهمترين نسخه از برنامه‌اي است كه از سال 1987 به بعد استانداردي براي اصلاح و دستكاري تصوير شده است. نسخه جديد اين برنامه، داراي ويژگي‌هاي جديد بسياري از جمله نوار Tool Options مي‌باشد كه تمام گزينه‌هاي ابزار را درست نزديك... ادامه متن

مقدمه فتوشاپ 6 جدیدترین و مهمترین نسخه از برنامه‌ای است که از سال 1987 به بعد استانداردی برای اصلاح و دستکاری تصویر شده است. نسخه جدید این برنامه، دارای ویژگی‌های جدید بسیاری از جمله نوار ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1291)

تاريخچه صفحه 1 و 2 3-1/3 ديسكت -تاريخچه بانكداري الكترونيك 4-تعريف بانكداري – 1/4 آمار 5-اجزاء بانكداري – 1/5 موارد اهميت – 2/5 فصلنامه بانك ش 17 صفحه 18 كارآيي 6- بانكداري اينترنتي 7- بانكهاي اينترنتي – ديسكت 8- چگونگي انطباق بانكها -فصلنامه ش 20 ص... ادامه متن

تاریخچه صفحه 1 و 2 3-1/3 دیسکت -تاریخچه بانکداری الکترونیک 4-تعریف بانکداری - 1/4 آمار 5-اجزاء بانکداری - 1/5 موارد اهمیت - 2/5 فصلنامه بانک ش 17 صفحه 18 کارآیی 6- بانکداری اینترنتی 7- بانکهای ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1291)

تاريخچه صفحه 1 و 2 3-1/3 ديسكت -تاريخچه بانكداري الكترونيك 4-تعريف بانكداري – 1/4 آمار 5-اجزاء بانكداري – 1/5 موارد اهميت – 2/5 فصلنامه بانك ش 17 صفحه 18 كارآيي 6- بانكداري اينترنتي 7- بانكهاي اينترنتي – ديسكت 8- چگونگي انطباق بانكها -فصلنامه ش 20 ص... ادامه متن

تاریخچه صفحه 1 و 2 3-1/3 دیسکت -تاریخچه بانکداری الکترونیک 4-تعریف بانکداری - 1/4 آمار 5-اجزاء بانکداری - 1/5 موارد اهمیت - 2/5 فصلنامه بانک ش 17 صفحه 18 کارآیی 6- بانکداری اینترنتی 7- بانکهای ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

3 (1285)

فصل ششم : Motion Tweening Motion tweening : از جائي كه Tween كردن شكلي به شما اجازه مي دهد اشكال ساده را Tween كنيد ،Tween   حركتي به شما اين امكان را مي دهد كه S ymbol ، وبلوكهاي متني و گروه ها را Tween ‌ كنيد . به وسيله Tween حركتي شما ميتوانيد اندازه، كشيدگي، مكان،... ادامه متن

فصل ششم : Motion Tweening Motion tweening : از جائی که Tween کردن شکلی به شما اجازه می دهد اشکال ساده را Tween کنید ،Tween   حرکتی به شما این امکان را می دهد که ادامه مطلب…

By 92, ago
background