مقاله ها و پایان نامه ها

انتشار کتب شمادر کتاب فروشی های معتبر زنجیره ای جهانی

شماره کنترلی کتابخانه کنگره (LCCN)آسان نشر –برای نویسندگانی که کتاب های خود را توسط ناشر آمریکایی قرن برتر (Supreme Century) منتشر می نمایند، این امکان را فراهم نموده است که به سادگی نشر کتاب شان، شماره کنترلی کتابخانه کنگره را نیز برای آثار خود اخذ... ادامه متن

شماره کنترلی کتابخانه کنگره (LCCN)آسان نشر --برای نویسندگانی که کتاب های خود را توسط ناشر آمریکایی قرن برتر (Supreme Century) منتشر می نمایند، این امکان را فراهم نموده است که به سادگی نشر کتاب شان، شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
مقاله ها و پایان نامه ها

نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی

  به لحاظ اقتصادي تنها مزيتي که مي‎توان مطابق قواعد موجود، براي حق فسخ، متصور شد، جلوگيري از بروز خسارت يا افزايش خسارت است؛ ليکن در ساير موارد، نقشي در تحقق يا افزايش کارايي ندارد. در واقع مبناي حق فسخ مزبور، لاضرر است در حالي که در نظريات... ادامه متن

  به لحاظ اقتصادی تنها مزیتی که می‎توان مطابق قواعد موجود، برای حق فسخ، متصور شد، جلوگیری از بروز خسارت یا افزایش خسارت است؛ لیکن در سایر موارد، نقشی در تحقق یا افزایش کارایی ندارد. ادامه مطلب…

By 92, ago
background