مقاله ها و پایان نامه ها

انتشار کتب شمادر کتاب فروشی های معتبر زنجیره ای جهانی

شماره کنترلی کتابخانه کنگره (LCCN)آسان نشر –برای نویسندگانی که کتاب های خود را توسط ناشر آمریکایی قرن برتر (Supreme Century) منتشر می نمایند، این امکان را فراهم نموده است که به سادگی نشر کتاب شان، شماره کنترلی کتابخانه کنگره را نیز برای آثار خود اخذ... ادامه متن

شماره کنترلی کتابخانه کنگره (LCCN)آسان نشر --برای نویسندگانی که کتاب های خود را توسط ناشر آمریکایی قرن برتر (Supreme Century) منتشر می نمایند، این امکان را فراهم نموده است که به سادگی نشر کتاب شان، شماره ادامه مطلب…

By 92, ago
background